Nyheter

Faktisk: Ikke grunnlag for å si at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene

«Innvandrerbarn mer kriminelle enn foreldrene», het det i en Aftenposten-tittel. Det er ikke sikkert.