Nyheter

Hilde Frafjord Johnson går av som generalsekretær i KrF

Hilde Frafjord Johnson går av som generalsekretær i Kristelig Folkeparti. Det skjer etter at partiet valgte en annen linje for samarbeid enn den hun ønsket.

– En generalsekretær skal ikke bare være partiets administrative leder, men også en viktig medspiller og forsvarer av den strategiske kursen en partileder velger, sier Johnson i en pressemelding fra partiet.

Den avtroppende generalsekretæren viser til at hennes avgang var en naturlig konsekvens av ny partiledelse. Hun takker tidligere partileder Knut Arild Hareide for tilliten og godt samarbeid, og ønsker Kjell Ingolf Ropstad lykke til i partilederjobben.

Ropstad ble for i underkant av to uker siden valgt til ny partileder i KrF. Han takker Johnson for jobben hun har gjort i partiet.

Les også: Hemmelige krisetall gir Hilde Frafjord Johnson stryk (+)

Krevende saker

– Hun har håndtert mange krevende saker i sin tid som generalsekretær. Jeg ønsker henne lykke til videre, og nå skal vi så snart som mulig få på plass en ny generalsekretær, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

I slutten av april skrev Vårt Land at sju av ti ansatte i en intern undersøkelse ved landskontorene og fylkeskontorene til Kristelig Folkeparti, sa de var misfornøyd med hvordan Hilde Frafjord Johnson fylte rollen som generalsekretær.

Undersøkelsen ble gjort på forsommeren 2017.

Les også: 33 prosent økning til Drivkraft etter Listhaug-retur

Misnøye

Misnøyen skyldtes ifølge Johnson og KrFs sentrale apparat, nedbemanning etter det historisk dårlige valget i 2017.

Johnson var en av de viktigste strategene i forbindelse Knut Arild Hareides veivalg i høst. Under partiets mange ekstraordinære fylkesårsmøter, ble Johnson og Hareide anklaget for å styre delegatprosessen til egen fordel. De to mente imidlertid at det ikke hadde rot i virkeligheten.

Hilde Frafjord Johnson har vært stortingsrepresentant og vararepresentant på Stortinget i to perioder. Hun har vært statsråd i to Bondevik-regjeringer, nestleder i Unicef og leder for FN-operasjonen i Sør-Sudan.