Nyheter

Bjørvika trenger ikke enda et museum. La oss bygge en badeøy i stedet

Operaen, Munchmuseet Lambda, Deichman. Om et år blir Bjørvika hele Oslos kulturkvartal. Nå trenger kulturkvartalet en badeøy, ikke enda et museum.

I fjor ble det lagt frem planer for et nytt fotomuseum i Bjørvika. Fotohuset er planlagt på den lille øya Sukkerbiten utenfor Operahuset. "Vi skal ikke båndlegge Sukkerbiten med et stort museumsbygg", forsikret Erling Johansen fra Fotografihuset til Aftenposten. Men jeg tror de fleste forstår at et bygg på 2500 kvadratmeter på byens kanskje vakreste badeplass er 2500 kvadratmeter for stort. Utbyggernes planer har blitt et prestisjeprosjekt som byens politikere vil angre på at de tillot. Med mindre vi snur skuta i tide.

Fjorårets sommer gav oss et frampek på hvordan fjordbyen Oslo kan bli. På de varmeste dagene hadde Sørenga sjøbad over 30.000 besøkende. Sørenga er blant de mest vellykkede prosjektene i byens nyere historie. I en spørreundersøkelse fra Plan- og bygningsetaten oppga nesten halvparten at de hadde besøkt sjøbadene langs Oslofjorden. Den viktigste grunnen for besøket var rekreasjon, og Sørenga er innbyggernes favorittplass når de skal bade. Her bader barn og voksne fra alle samfunnslag. Hvis målet for oss politikere er å gjøre fjorden tilgjengelig for alle innbyggerne i byen, trenger vi flere badeplasser av denne typen.

I Finlands hovedstad Helsingfors finner vi eksempler på hvordan svømmebassenger for helårsbading både er sosialt og klimavennlig. Selskapet Allas Sea Pool driver tre flytende bassenger langs halvøya Skadutten midt i sentrum av Helsingsfors. Et basseng med sjøvann, et oppvarmet basseng, og et barnebasseng som til sammen gir over 300.000 besøkende hvert år. Like mange besøker halvøya uten å bruke bassengene, og nyter badebryggene langs Skadutten uten å bruke en krone. Badeanleggene er også et kroneksempel på grønn byutvikling: Bassengene varmes nemlig opp med fornybar energi.

De folkevalgte i Gamle Oslo ønsker å stanse Fotografihusets planer på Sukkerbiten. Vi i Miljøpartiet De Grønne støtter lokalpolitikerne i dette. Vi ønsker oss et fotomuseum i Oslo, og har stor tro på at dette kan bli et fotomuseum i verdensklasse, men vi sier nei til å beslaglegge mer av fjordlinja. Fotografihuset blir en bygning uten vinduer som strengt tatt ikke trenger en plass ved byens vakreste utsikt. Vi oppfordrer Arbeiderpartiet til å ikke føye seg etter utbyggerne i denne saken, men heller videreutvikle friluftspotenisalet på Sukkerbiten for fremtiden.

Debatten om Sukkerbiten er ikke bare en nisjedebatt for de spesielt interesserte. Det er en del av en større, strukturell debatt om hvordan vi skal bruke plassen i byen. Sørenga er et suksessprosjekt. Det kan kulturkvartalet Bjørvika bli også - men ikke på bekostning av viktige rekreasjonsområder. Som bystyrekandidat for Miljøpartiet De Grønne kommer jeg til å kjempe for at Sukkerbiten blir et sted for bading og friluftsliv, hvor alle byens innbyggere får tilgang til vårt felles eie: Fjorden vår. Sukkerbiten bør ikke bli en museumsøy for de få. Den bør bli en badeøy for alle.