Nyheter

Ikke mine konklusjoner, Rambøl

«Samlet sett viser beregningene at det offentlige har spart rundt 2,3 milliarder hvert år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.»

Ordene er ikke mine, men er sitert ordrett fra Agenda Kaupangs rapport «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehager koster det offentlige».

I et debattinnlegg i Dagsavisen hevder Odd Egil Rambøl at jeg mangler kunnskaper – eventuelt bløffer – når jeg nøkternt refererer til konklusjonen i rapporten.

Rambøl skriver at rapporten ikke gir grunnlag for å si noe om årsakssammenhenger. Det har jeg heller ikke gjort.

Det er uansett ingen grunn til å feste lit til hans forklaring som kan oppsummeres med at private barnehager er større enn kommunale barnehager – og dermed billigere i drift.

Agenda Kaupang sammenligner ikke kostnader i kommunale og private barnehager, men hvor mye kommunene bruker på å subsidiere henholdsvis kommunale og private barnehageplasser i den enkelte kommune.

Dermed vil besparelsen målt i kroner og ører bli større i kommuner med mange barn i private barnehager, mens den relative besparelsen blir større i kommuner med en dyrere barnehagestruktur.

I og med at Agenda Kaupang har hentet tall på kommunenivå, er disse nyansene ivaretatt i regnestykket.