Nyheter

Nok nå. E-lydbøker i bibliotekene snarest!

En utlånsordning for norske e-lydbøker i bibliotekene har lånere ventet lenge på. Et manglende tilbud gjør at det norske språket svekkes og at vi mister mange lesere på veien. Det er en utvikling som ingen er tjent med.

Ett år etter at kulturminister Trine Skei Grande (V) ba Nasjonalbiblioteket om å se på mulige løsninger for at bibliotek også kan låne ut e-lydbøker til lesere, ber hun nå Forleggerforeningen så snart som mulig bli enig med Nasjonalbiblioteket om en utlånsordning for e-lydbøker etter at konflikten mellom partene virker fastlåst.

Utvalg for digital tilgang og Litteraturpolitisk utvalg i Norsk Bibliotekforening slutter seg til statsrådens oppfordring. Samtidig må også ministeren og hennes departement ta mer ansvar for at en avtale mellom partene kommer på plass. Vi er opptatt av at forfatterne skal sikres gode inntekter for utlån av e-lydbøker i bibliotekene. Da kan ett av verktøyene være å innføre bibliotekvederlag for e-lydbøkene. Mens en først er i gang, kan man like gjerne innføre bibliotekvederlag for e-bøker samtidig.

Men tilbake til e-lydbøkene. Uten en avtale kan ikke bibliotek etterkomme den store etterspørselen etter e-lydbøker, og så lenge e-lydbøker på norsk ikke blir tilgjengelige på offentlige bibliotek kan vi risikere en anglifisering. Det er også underlig at Forleggerforeningen stiller spørsmålstegn ved om bibliotekene aktivt skal formidle lyd og bilde. Skal vi tolke dette bokstavelig, kan det mest av alt beskrives som et angrep på bibliotekenes formålsparagraf.

Forlag nyter godt av innkjøpsordningene og krever momsfritak. Da må de også være mer åpne for å få på plass avtaler, og mer villige til å sikre lesere bedre tilgjengelighet av litteratur i flere format. Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket må også forsikre forleggerne om at tilgangen på e-lydbøker i bibliotek ikke vil undergrave deres virksomhet. Et manglende tilbud går til syvende og sist ut over brukere som ikke får det tilbudet de forventer eller har krav på via offentlige bibliotek. Målet må derfor være at alle formater blir likestilte. Bibliotekene skal gjøre tilgjengelig og formidle litteratur uavhengig av format. Det har staten ansvar for at skal være mulig, men det er ikke mulig uten velvilje fra forleggere.

I flere år har brukere med lånekort på Sølvberget i Stavanger hatt tilgang til engelskspråklig litteratur som e-lydbok via appen Overdrive. Flere bibliotek vil om kort tid gi det samme tilbudet. Dersom forlag her hjemme ikke er med på å åpne opp for eget innhold, vil bibliotekene nesten bare kunne tilby engelskspråklig litteratur til lånere som av ulike årsaker foretrekker lydbøker. Kan forlag være bekjent med at bibliotek får til avtaler med amerikanske leverandører, men ikke med norske? Et manglende tilbud går ikke bare utover bibliotekbrukerne, men vil også få konsekvenser for det norske språket. En slik utvikling er ingen tjent med.

På vegne av Norsk Bibliotekforening:
Ole Ivar Burås Storø - leder i  Litteraturpolitisk utvalg
Heidi Hovemoen - leder i Utvalg for digital tilgang