Nyheter

Ragnhild Solund forsker videre

Også professor Solunds artikkel "Ikke lat som de er beskyttet" ble rammet av den raske omløpstiden på denne nettsiden, slik at hennes eget svar på kommentarene ikke rakk å komme med. Jeg synes det fortjener å bli kjent og skal bidra til det.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hun skriver blant annet:

"Når vi skal forske videre på Bernkonvensjonen og CITES I Norge, Tyskland, Spania og Storbritannia, går vi inn i det med alle de krav som stilles til vitenskapelig forskning, og prosjektet er finansiert gjennom NFRs grunnforskningsmidler. Vi ønsker blant annet å belyse hvordan myndighetene i disse landene balanserer hensyn til forskjellige lover og regler med hensyn til naturmangfold og dyrevelferd"

.(CITES er det samme som Washington-konvensjonen som omhandler internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora).

Det framstår jo som et aktverdig formål, men dersom professor Solund er en av forskerne på forholdene, må jeg bemerke at hennes hypoteser, som hun har redegjort for i den nevnte artikkelen, allerede synes så fastlåst at det kan innebære en fare for objektiviteten.

På den annen side må det jo sies å være godt innenfor den tradisjon som ble skapt med Bergens-konferansen for forskere av 1993. Det var her misjonbefalingen etter Rio-konferansen utgikk, hvor det het at forskerne burde være forpliktet til å gå ut med foreløpige resultater i "føre var"-hensikt. Mye forskning er utført i Norge med sikte på å lette gjennomføringen av vedtatt rovviltpolitikk. Nå skal altså Forskningsrådet bidra til å stille spørsmål ved vedtatt politikk. Det skulle jeg jo i utgangspunktet være positiv til.

Men av en eller annen grunn har jeg kommet i tvil. Og jeg lurer på hvorfor.

Mer fra: Nyheter