Nyheter

Stortinget i utakt med folket om atomvåpenforbud

Flertallet i utenriks og forsvarskomiteen vil ikke ha norsk tilslutning til atomvåpenforbudet. Nei til atomvåpen er skuffa, men ikke overrasket. Mens H og FrP ikke tror at traktaten vil bli ratifisert av 50 stater som gjør den til internasjonal folkerett, tror NTA at det vil skje i løpet av året eller neste år. Det vil innebære en ny situasjon som gjør at Norge må vurdere undertegning på nytt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Utenriks og forsvarskomiteen har levert sin innstilling i saken om norsk tilslutning til traktaten om forbud av atomvåpen. Mens Fremskrittspartiet og Høyre polemiserer mot traktaten, understreker Arbeiderpartiet at atomvåpnene «utgjør en potensiell trussel mot hele menneskehetens eksistens». Senterpartiet sier at «så lenge atomvåpen finnes, finnes også risikoen for at katastrofen skjer». Men likevel: Med unntak av SV vil ingen av partiene ha norsk tilslutning til atomvåpenforbudet.

Senterpartiet og SV peker på at at den alvorlige situasjonen som er etter oppsigelsen av INF-avtalen ytterligere aktualiserer debatten om norsk tilslutning til forbudet.

Utenriksdepartementets utredning la til grunn at det ikke var juridiske vanskeligheter knytta til å signere avtalen. Flertallets vurdering er at NATOs mulighet til troverdig avskrekking gjør at vi ikke kan undertegne. Avskrekking – eller trusselen om utryddelse av menneskeheten – blir hovedargumentet for argumentet mot undertegning. Det er tydelige alternativer som står mot hverandre.

I tillegg til å foreslå at Norge skal signere, foreslår SV at regjeringen skal delta som observatør i statspaktsmøtene for traktaten. Det kan skje også uten at Norge signerer, hvis man ønsker å delta i diskusjonene om nedrustningspolitikk. Det får heller ikke tilslutning fra de andre partiene.  Hvis man ønsket å forsøke å holde på Norges rolle som nedrustningsnasjon, ville det være et lite tiltak man i hvert fall kunne støtte.

Om utenriks- og forsvarskomiteen er nesten enstemmig, så er det sterke diskusjoner i mange partier som tidligere har tatt til orde for å undertegne forbudet. Undersøkelser viser at det norske folk støtter atomvåpenforbudet. I en tid hvor respekten for internasjonale avtaler undergraves, trenger vi en sterkere debatt om hvordan Norge kan få økt sikkerhet ikke gjennom opprusting, men gjennom avspenning og gjensidig samarbeid om nedrustningsavtaler.

Mer fra: Nyheter