Nyheter

Mer enige enn du tror, Jensen?

Bjarne Jensen og jeg blir neppe enige om hvilke fakta som er mest relevante i beskrivelsen av virkeligheten i barnehagesektoren.

Min påstand er fortsatt at private barnehager leverer minst like gode tjenester som kommunale barnehager – til en lavere pris for samfunnet, med et lavere sykefravær og med fullt ut konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår for ansatte.

Og ettersom barnehagenes tariffavtaler - som også er anbefalt av Jensens oppdragsgiver Fagforbundet - er like uavhengig av hva slags selskapsform barnehagene har, er det vanskelig å akseptere påstanden om at aksjeselskapene har lavere lønnsnivå og lavere kostnader til pensjonssparing enn andre private barnehager.

Når Bjarne Jensen imidlertid avslutter sitt innlegg i Dagsavisen 8. januar med å ta til orde for et nytt tilskuddssystem for private barnehager, kan det hende at vi er mer enige enn han har tatt seg bryet å sjekke.

PBL har i flere år jobbet for et nytt finansieringssystem der barnehager får tilskudd blant annet basert på at de faktisk leverer på bemanning, lønn og pensjonsytelser. Barnehager skal ikke være en arena for superprofitt, men de må ha forutsigbare og rettferdige rammevilkår. Bare på den måten blir de satt i stand til å vedlikeholde bygninger og lekeområder, gi ansatte faglig påfyll og håndtere uforutsette utgifter uten at det skal gå ut over arbeidsplasser eller kvalitet i tjenestene.