Nyheter

Syklister vil også veiprises med GPS-sporing

Vi i Syklistaksjon 2019 slutter oss til den unisone jubelen på Stortinget til at Bjørn Erik Thon og Datatilsynet gir grønt lys for satellittbasert veiprising. Dette vil også vi syklister være med på.

Det er viktig å være forutseende hva gjelder teknologi og innse at de fysiske bomringene innen kort tid vil ha utspilt sin rolle.

Det er nok grunn til å tro at at byrådet i Oslo allerede en stund har drømt om tanken om å ta betalt for el-syklister i byen når el-bilistene har betalt en stund. Og i neste omgang alle pedaltråkkere. Å gjøre dette via GPS-sporing er noe vi syklister har stor tro på.

Alt man trenger er en liten dings festet til sykkelen og resten går mer eller mindre av seg selv. Enten man tar betalt for antall kilometer syklet på rød asfalt, svart asfalt, fortau eller fotgjengerfelt - eller for passeringer av ulike soner i byen og inn og ut av byen.

GPS-sporing av oss syklister vil dessuten bringe med seg en rekke tilleggsfordeler. En av dem er at den gjør det mulig å spore opp sykler som har kommet på avveie, enten på grunn av tyveri eller fordi vi som eiere har glemt hvor vi har satt fra oss sykkelen vår når vi er ute på byen en kveld.

Det siste er fort gjort når man har tatt med seg sykkelen på en fuktig barrunde på Grünerløkka. Dette burde være en ordning som forsikringsselskapene burde bifalle.

Tillater man i tillegg familien å følge med på ens bevegelser elektronisk på sine nettbrett og telefoner på slike kvelder, kan det også skape trygghet for dem hjemme når far eller mor sykler på dager med for eksempel underkjølt regn med ekstremt glatte veier og fortau. En vinn-vinn situasjon for alle parter.