Nyheter

Derfor

I Politisk kvarter (NRK/TV) i dag overlot Sverre Tom Radøy til en forsker fra Stavanger å gi en forklaring på det norske engasjementet mot ulv. Underforstått: Det må finnes en annen og bedre forklaring enn ulvemotstandernes egen. Men når NOAH og WWF aksjonerer for gjeninnføring av ulv i hele Norge, skjer aldri dette.

Men jeg skal gi en liten innrømmelse: Når jeg slutter meg til rekkene på Youngstorget i dag kl. atten, er det ikke bare for å kreve respekt for Stortingets vedtak og dermed en nødvendig begrensning av den norske delbestanden av ulv. Det er også for å protestere mot en lang kjede av manipulasjon og bevisst juks fra en kjerne av miljøbyråkrater i departementets naturvernavdeling og direktoratet med de mange navn for å få gjeninnført ulven i norsk utmark. Til velvillig og passe historieløst akkompagnement fra den fjerde statsmakt..