Nyheter

Dagsrevyens hovedoppslag på nyttårsdagen

Det var ikke de katastrofale øyeskadene etter nattens rakettfeiring. Det var heller ikke uværstengte veier over fjellet. Det var to døde ulver. Eller rettere sagt reaksjoner på at de ble skutt.

Naturligvis har det nyhetsverdi at regjeringens beslutning om å godkjenne rovviltnemndenes vedtak om felling innenfor ulvesonen, har blitt effektivt fulgt opp. Og mange vinklinger stod til rådighet for dagsnyttredaksjonen. De valgte altså å blåse opp NOAHs bestillingsverk fra jusprofessor Andenæs. Som om det skulle være første gang en av verneorganisasjonene har advart mot internasjonal boikott av Norge.

Men når valget først var gjort: Kunne det ikke være en tanke å sette søkelyset på hvordan dette grepet har blitt benyttet i  35 år - og hva resultatet har vært? Helt siden representanter for norske organisasjoner gjorde felles sak med Greenpeace for å få satt stopp for norsk sel- og hvalfangst ved å prøve å organisere handelsboikott av Norge, har disse statsstøttede organisasjonene drevet denne rakkertjenesten mot norske interesser.

Faktum er at ikke en eneste av de klager over brudd på Bernkonvensjonen som sekretariatet i Strasbourg har fått seg forelagt, har blitt tatt til følge. Det samme gjelder norske domstoler.

Jeg synes NRK bør styrke sin kompetanse på norsk rovviltforvaltning. Det er på høy tid at mer interessante problemstillinger blir presentert for folket enn hva vi hittil har sett.