Nyheter

Fake news

«Ulvebestanden i Norge består av om lag 70 individer og er kritisk truet. Det betyr at det er 50 % sannsynlighet for at den kommer til å dø ut i løpet av de neste 100 åra»

Dette skriver Ingrid Lomeide, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Det er meget alvorlig. Lomeide kan underbygge det hun her sier med forskningsrapporter og offisielle dokumenter. Da nærmer vi oss det som vanligvis blir betegnet som fakta.

Ingrid Lomeide vet samtidig at det hun skriver ikke er sant. Det er ikke sant fordi det bygger på en uuttalt forutsetning om at Norge er å betrakte som en isolert øy i verden. Sitatet ovenfor er altså bare en spekulativ formulering med det formål å undergrave et stortingsvedtak.

Det er på tide at landets fremste folkevalgte ser litt nærmere på hva WWF Norge representerer - og hva som gjør denne organisasjonens virksomhet og innflytelse mulig.