Nyheter

Levedyktige bestander i Norge

Det er regjeringens politikk å sikre en levedyktig bestand av ulv i Norge, sa statsråd Elvestuen på dagens pressekonferanse. For noen uker siden sa han at Norge ikke er forpliktet til å ha en egen levedyktig bestand av ulv.

Hva mener han egentlig? Skal Norge ha høyere bestandsmål enn vi er forpliktet til, eller er det bare så enkelt at en bruker litt upresise ord for å uttrykke det forhold at de "norske" ulvene skal bidra til å opprettholde en levedyktig bestand med utbredelse over landegrenser? Det er i så tilfelle en språkbruk som har overlevd utallige forlik og trolig bidratt til at det har vært mulig å inngå dem. Klarhet er ikke det som først og fremst preger rovviltpolitisk språkbruk. Noen må ha ment at dette skulle bidra til mindre konflikt. I så fall har det vært en alvorlig feilvurdering.

Departementets vedtak i klagesaken over rovviltnemndenes vedtak fører nå til mobilisering fra begge sider. Igjen kommer spørsmålet om ulven er en truet art og dens plass på en nasjonal rødliste, til å bli debattert. I den forbindelse bør det stilles spørsmål om ikke Bernkonvensjonens 40 år gamle liste over arter som er totalfredet fordi de er "truet", snart kan revideres..