Nyheter

Påvirkes forskningsresultatene av forskningsmetodene?

Nyheten om at forskningsutstyr har tatt livet av og skadet flere bjørner, flyr nå landet rundt. Med god grunn.

Men det som burde være et naturlig oppfølgingsspørsmål, ser vi mindre til: I hvilken grad har dette påvirket oppførselen til dyra? Kan vi gå ut fra at en merket bjørn har det samme handlingsmønsteret som en umerket? Kan vi gå ut fra at en ulv som føler stanken av pusten fra menneskene som hadde den til behandling, oppfører seg normalt? Eller kan den finne på å prøve å springe fra det hele?

Jeg stilte for ca 30 år siden det spørsmålet til en av forskerne som hadde kartlagt bjørnens vandringsmønster og fikk til svar at det kunne han ikke svare på. Er det noen som kan svare på det i dag?