Nyheter

Forskernes evige problem

Spørsmålet om forskningsresultater er til å stole på, uavhengig av hvilke metoder som er brukt for å få dem fram i dagen, blir ikke viet den oppmerksomhet som det fortjener. Det skyldes ikke først og fremst forskerne, men dem som har bruk for resultatene i en politisk sammenheng

I dagens Norge er det ikke vanskelig å mobilisere stor interesse for det dyreplageri som kan bli følgen av halsklaver på rein eller implantater i bjørnemager. For Siri Martinsens medfølende synspunkter har interesse i redaksjonene. Men derfra å gå til det skritt å stille spørsmål ved de vitenskapelige resultater som slike metoder bidrar til å frambringe, er ikke like interessant - av en eller annen grunn. Finnes det noen forsker som kan kommentere dette? På prinsipielt grunnlag?