Nyheter

TV2s unike statsstøtte

Onsdag 26. september skrev TV 2-sjef Olav Sandnes under den mediehistoriske avtalen med kulturminister Trine Skei Grande. Det skjedde etter at TV2 ifølge Dagens Næringsliv 22. mars i år meldte at TV2 tredoblet driftsresultatet til 329 millioner kroner i 2017. Avtalen mellom TV2 og den norske stat vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023. Hensikten med avtalen er at den med offentlige midler skal kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget som kommersiell allmennkringkaster. Om avtalen sier kulturminister Trine Skei Grande: – Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger et reelt alternativ til NRK. Denne avtalen sikrer en god nyhetsproduksjon fra et mediemiljø utenfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfoldet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Avtalen mellom regjeringen og TV2 er unik både fordi den er kommet istand, at den kan sikre Egmont-eide TV2 135 millioner kroner i året i fem år – og ikke minst hvordan den er kommet istand. Tidligere direktør i nettopp TV2, Finn H. Andreassen, beskrev prosessen blant annet slik senhøstes 2016 hos kampanje.com: «Det kanskje mest interessante med det som har skjedd, er å se på hvordan en sterk medieaktør som TV2 bruker store penger på lobbyvirksomhet – og kanskje vel så interessant – hvordan de får fotfeste for sine synspunkter hos Arbeiderpartiet, et parti som tradisjonelt tar sterk avstand fra pengers innflytelse på politikk. 

Man må muligens se litt på historien for å finne et svar. Alf Hildrum kom til TV2 fra stillingen som leder av A-pressen (nå Amedia). Det skjedde etter at han hadde manøvrert ut Schibsted fra deres 33 prosent eierandel i TV2. Det gjorde han ved å inngå en aksjonæravtale på vegne av A-pressen med Egmont, der de to selskapene besluttet å samarbeide og fremstå som en enhet i aksjonærsammenheng. Dermed var Schibsted spilt ut over sidelinjen, og aksepterte å bli kjøpt ut av selskapet som de var med på å starte. I aksjonæravtalen ble det også inngått en passus som sa at hvis en av de to partene (A-pressen og Egmont) ønsket å selge seg ut, skulle den andre parten ha forkjøpsrett. Og det var nøyaktig det som skjedde da Telenor som 40 prosents eier av A-pressen forlangte at aksjene i TV2 ble solgt ut av selskapet. Dermed ble TV2 heleid dansk. Arkitekten bak manøveren var den politiske rådgiveren og sentrale Arbeiderparti-mannen Alf Hildrum, som så ble engasjert som TV2-sjef da Kåre Valebrokk sluttet. Mannen som altså gjorde TV2 til et heleid dansk selskap og som inntil nylig har jobbet i kulissene for at selskapet burde få statlig støtte for å drifte en tv-kanal fra Bergen, er den som har jobbet mest iherdig med å sørge for at staten betaler for TV2. Godt hjulpet av en godt betalt lobbyist og gammel venn, Jan-Erik Larsen.»
I utviklingen av avtalen mellom TV2 og regjeringen antyder Finn H. Andreassen dessuten en forbindelse mellom nordtrønderne og sambygdingene Alf Hildrum og Arbeiderpartiets daværende mediepolitiske talsperson Arild Grande. Grande fører i dag en anonym tilværelse som medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite. Ifølge Dagens Næringsliv onsdag 29. mars 2017 mente Grande da at et antydet årlig beløp på 135 millioner kroner til Egmont-eide TV2, ikke var nok. Her er det interessant å kople den norske avtalen mellom TV2 og regjeringen til den danske debatten om et planlagt salg av det danske statseide TV2. I forbindelse med denne saken, uttalte konsernsjefen i Egmont, Steffen Kragh, ifølge kampanje.com 3. april i år at Egmontkonsernet «har pengene til å kjøpe TV2». Og: «Vi har kompetansen, kapitalen og det DNA-et som passer til kjøpet», sa Kragh til danske medier før påske. Da hadde Kragh lagt frem et overskudd på nesten 730 millioner kroner for Egmont-konsernet som ved siden av TV2 i Norge også driver med forlag, magasiner, film og kino samt e-handel. Selskapets egenkapital er på hele 8,2 milliarder kroner og konsernet er gjeldfritt.» Ifølge kampanje.com 28. mars i år fortsetter lønnsveksten «for konsernsjef Steffen Kragh og visekonsernsjef og finansdirektør Hans J. Carstensen i Egmont, som eier hele TV2. Egmonts årsrapport viser at den totale kompensasjonen til ledergruppen var på 4,87 millioner euro i 2017 – noe som tilsvarer 45,4 millioner kroner omregnet med gjennomsnittskursen i 2017. I 2016 var deres lønn på 4,648 millioner euro, eller 43,2 millioner kroner. Tallene inkluderer pensjonskostnader, skriver Dagens Næringsliv.
Med Trine Skei Grande i ryggen har selskapets danske eiere fått en unik avtale med den norske staten om å ta opp kampen mot NRK som ikke-kommersiell allmennkringkaster.
 

Mer fra: Nyheter