Nyheter

"Fake news" - Har Norge gitt Trump legitimitet?

Norske medier har med rette stilt spørsmål ved fenomenet Trump og hans rabiate angrep på den liberale presse med påstander om produksjon av falske nyheter. Og returnerer med god grunn spørsmålet. Men er de like observante på det som skjer i det norske hus?

Jeg har gjennom 3-4 år forsøkt å få noen interessert i å undersøke en bestemt påstand som må ha blitt formulert ett eller annet sted i daværende Miljøverndepartementet omkring siste århundreskifte, for via Regjeringsadvokaten å bli adoptert av en norsk dommer og satt på trykk i en rettskjennelse. Alle mine innlegg om saken på denne siden har blitt stående ukommentert. Faktisk.no er ikke interessert. Åpne brev til stortingsrepresentanter blir ikke besvart.

Er det kanskje et veldig upresist og infløkt spørsmål?

Nei.

Det lyder slik: "Er det sant at det av norske myndigheter eller lovgiver aldri har vært forutsatt at det skal være en egen ulvestamme i Norge, eller at Norge har forpliktet seg til dette etter Bernkonvensjonen?"

Rettsbok for Oslo namsrett av 16. februar 2001 viser også til dokumentasjon for påstanden:

Stortingsmelding nr 35 (1996-1997) side 14

Innstilling S nr. 301 (1996-1997) side 9

Holder dokumentasjonen? Det burde være enkelt å besvare.

Så er det naturligvis et annet spørsmål som er det vesentlige: Har dette hatt noen betydning for politikken?

Svaret er JA!