Nyheter

Høyres useriøse klimapolitikk

Tina Bru har som Høyres klimapolitiske talsperson gått ut med en rekke tvilsomme påstander i en tekst på partiets nettside. Teksten finnes også på Høyres facebookside og deler er gjengitt i Aftenposten. Høyre har som vist her en rekke problemer med teksten:

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du finner Høyres nettside her.  Av de over 400 kommentarene så langt på Facebook hvor leserne tillates å kommentere, er 97 % negative. Dette stemmer godt med det vi vet fra gallupen presentert på forskningsdagene ifjor - det er en solid klimaskeptisk og klimarealistisk majoritet i Norge.

Min kritikk er kommentert 3 ganger så langt fra Høyres Tina Bru andre steder, men hun har ikke greid å påvise feil i min tekst, som er finpusset noe her.

«..trenden vi har sett de siste årene med mer ekstremvær.» Usant. Nedbøren er rimelig stabil over ¾ av landarealet. For orkaner, taifuner og sykloner er trenden synkende både for frekvens, styrke og økonomisk skade ift GDP. Jfr IPCCs SREX-rapport. I tillegg har Dr. Pielke analysert hva dataene viser i forhold til SREX: Flomskader i USA har sunket med 75 % siden 1940. Tilsvarende i Norge, med dødeligste flom i 1789. Alarmene i media om flere ekstremværeffekter er gale. Statistikk viser det motsatte. Ekstremvær-dødelighet er sterkt avtagende, både globalt og i Norge.

«Global oppvarming er et stort problem». Usant, jfr siste hovedrapport, WG1, kap 9, side 769 boks 9.2, som bekrefter at en varmepause inntraff i 1998. Etter dette har det ikke vært signifikant global oppvarming og den kan derfor umulig være et problem. Den seriøse debatten dreier seg om hvorvidt global oppvarming kan bli et problem i framtiden.

«...klimaforandringene er en sannsynlig forklaring på sommeren». Usant, jfr meteorologisk institutt i Bergen som i media har forklart at juliværet skyldes et naturlig blokkerende høytrykk.

«Temperaturutviklingen siste 50 år har vist økende temperaturer». I beste fall upresist, etter 1950 har det kun vært signifikant global oppvarming i årene 1977-98. Det var en tilsvarende varmeperiode i 1930-årene, fulgt av en 35-årig global nedkjøling.

«På 100 år har global temperatur steget med én grad». I beste fall upresist, det er blitt ca 0,8 grader varmere siden 1880. Det er nå ca 0,7 grader kaldere enn da Norge ble samlet til ett rike for over 1000 år siden. All temperaturøkning inntil 2,2 grader Celsius er til fordel for fattig og rik iht IPCCs hovedforfatter Dr. Richard Tol.

«Klimaforskere mener det er omtrent 100 % sannsynlig at dette skyldes menneskelig aktivitet». Usant. FNs klimapanel mener at mer enn 50 % av oppvarmingen etter 1950 skyldes våre utslipp. Dette er basert på klimamodeller som i beste fall er villedende.

Det er korrekt at klimapanelet over tid har blitt sikrere og sikrere på at de har rett, i takt med hvordan modellenes temperaturframskrivniger har skilt lag med virkeligheten. Se figuren. Men også dette har gått Tina Bru hus forbi.

Det anbefales at Tina Bru lærer seg å skjelne mellom politisert klimaforskning og ekte naturvitenskap. Teksten hennes avslører manglende viten om vitenskapelig metode. Det spiller ingen rolle hvor mange politikere eller forskere som mener noe er sannsynlig. Det eneste som spiller noen rolle er hva som observeres i naturen

Klimapanelets 1990-rapport er klar på at det ikke eksisterer observasjoner som viser entydig at våre utslipp påvirker klimaet målbart.


Siden man i Høyre vil legge klimaavgifter på landbruket (prompende/rapende sauer og kuer), anbefales denne rapporten fra GWPF for Tina Bru m.fl. i Høyre. Den viser at slike avgifter er mer truende for matforsyningen enn klimaendringene.

«Heldigvis har vi en regjering som fører en ansvarlig klimapolitikk». Usant. Regjeringen fører en klimapolitikk helt uten noen seriøs naturvitenskapelig forankring.

Med en årlig prislapp på over 20 milliarder (statsbudsjettet 2015 21,5 milliarder) er Høyres klimapolitikk også økonomisk uansvarlig.

Konklusjon: Tina Bru er uskikket til å være Høyres klimapolitiske talsperson.

Mer fra: Nyheter