Nyheter

Legalisering muliggjør aldersgrenser og andre håndfaste restriksjoner

Den ferske undersøkelsen Ung i Oslo illustrerer noe vi har visst lenge; at det ikke er lovverket som preger utviklingen av rusmiddelbruk, men helt andre ting.

Da hjelper det ikke, som generalsekretær Pernille Huseby i Actis gjør; å sammenligne norske ungdommers bruksmønster med ungdom i andre europeiske forbudsland.

Motsetningen Huseby konstruerer mellom å forebygge og det at staten tar tilbake kontrollen, viser at Actis ikke tar til seg at både den høyeste og laveste bruken i Europa skjer i land med forbud.

Det er mye som tyder på at legalisering er god strategi for å begrense ungdomsbruken. I Colorado har bruken blant ungdom gått ned siden det ble legalisert. En ny undersøkelse viser dessuten at politiets oppklaringsprosent for volds- og vinningskriminalitet har gått opp i både Colorado og Washington etter at cannabis ble legalisert.


Å holde cannabis ute av hendene på mindreårige er en av tre begrunnelser Canadas statsminister Justin Trudeau peker på som årsak til at de legaliserer.

Den andre viktige begrunnelsen er å holde inntektene fra cannabissalget unna kriminelle miljøer. Men når vi nærmer oss disse reelle argumentene for legalisering, henfaller Actis som sedvanlig til å ramse opp mulige skadevirkninger av cannabis, og late som de er motvekt til legaliseringsbevegelsens påståtte bagatellisering av cannabis.

Tidlig debut er assosiert med større helserisiko og større risiko for avhengighet. Dersom statlig omsetning framfor kriminell omsetning kan redusere tilgjengeligheten og forebygge rusmiddelbruk blant mindreårige, er farligheten av cannabis åpenbart et argument for legalisering, ikke forbud.

Trudeau har også en tredje begrunnelse og det er å respektere voksne menneskers valg. Etter flere tiår med å sparke inn dørene til fredelige mennesker, frata dem barna, bilsertifikatet, jobben og rettssikkerheten, så har samfunnet gjort nok vondt mot cannabisbrukere.

Vi har likevel små forhåpninger om at Actis skal innse de menneskelige kostnadene som følger av dagens politikk.


Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes, Foreningen for human narkotikapolitikk.