Nyheter

KREATIVITET + STRUKTUR = SANT

Kreativitet og struktur klarer seg ikke uten hverandre. Kreativitet uten strukturen er kaos og struktur uten kreativitet er livløs. Mellom struktur og kreativitet oppstår det naturlig spenningen, en slags søt musikk som driver innovasjon.

Men kjærlighetsforholdet mellom struktur og kreativitet er ikke en dans på roser. Kreativitet vil være fri og prøver å bli kvitt struktur, systemer og prosesser. Struktur, på sin side, vil ha fremdrift, og prøver å fokusere, anvende og drifte kreativitetens lidenskap.

Norsk lederstil aspirer mot harmoni og trivsel og legger vekt på oppløsning av spenninger og konflikter. Men det er noen organisatoriske spenninger vi ikke bør forsøke å løse. Det er for eksempel nødvendig med krigføring mellom utforskning og kunnskapsbygging i praksis og dens implementerer gjennom prosessen. Når du utforsker skal du være nysgjerrig og søkende og i gjennomføringen skal kunnskapen anvendes raskt og målrettet. Isolert kan spenningen mellom disse kreftene være ødeleggende, men når spenningen fokuseres på å løse konkrete oppgaver, blomstrer nytenking og verdiskapning

Denne balansen er selvfølgelig ikke lett å oppnå. Prosessen legger vekt på den hierarkiske, kontrollsiden av organisasjonen - strukturen som gjør ting gjort. Mens det utforskende mindset intuitivt bryter regler og utfordrer hierarki. Nøkkelen ligger i balansen mellom rammer og autonomi.

Kreativitet kveles av rigiditet, mens det får vind under vingene når rammene er stramme og tydelige. Autonomi innenfor rammene gir fart, mens styring skaper motstand. Tydelig ambisjon er motiverende, mens generelle mål er irrelevante.

Frustrasjon er en undervurdert kraft og er helt nødvendig for å skape ny verdi, så lenge alle har samme mål og «konflikten» handler om å løse oppgaven på en best mulig måte.

RASKT AGERENDE TEAM

Små team med høy kompetanse og stor grad av frihet er, som regel, mest verdiskapende når de:
· Deler kunnskap
· Tar kollektivt ansvar
· Har en effektiv flyt mellom autonomi og samskaping

Alle må kunne spille hele spillet, mens hver enkel bør ha sin ekspertiseområdet. Slike tette, nyskapende, agile team kan fostre fram best praksis, også i store selskaper.

De beste teamene er de som klarer å opprettholde fremdrift, favoriserer verken kreativitet eller struktur, har respekt for både praksis og prosess, og evner å gjøre begge deler samtidig.