Nyheter

Åpent brev til Jonas

Takk for ditt besøk i Trysil 1. mai! Takk for at du tok deg tid til å snakke med Siv Storsveen og Elin Ramleth Østli om hvordan det er å være småbarnsmødre på Slettås. Og så vil jeg legge til: Jeg vet at det ikke er du som har framstilt det som en nyhet når Arbeiderpartiets leder uttaler at vedtak må følges opp og forlik respekteres.

Men dersom det er slik, som blant andre jeg har hevdet, at ulveforliket bygger på feilaktige premisser, hva da?

Dersom det er slik at ulvesonen ble opprettet fordi Stortingets flertall i 1997 oppfattet dette som en nødvendig forutsetning for å legge til rette for en egen levedyktig bestand av ulv innenfor Norges grenser? Eller for å være helt presis: Dersom Stortingets flertall var inngitt den forståelse at Norge i henhold til Bernkonvensjonen var forpliktet til å bygge opp en egen levedyktig nasjonal bestand av ulv, hva da?

I 2016 ga jeg ut en bok om norsk rovviltforvaltning hvor jeg mener å påvise at dette var tilfelle. Og jeg hevdet at dette var resultatet av bevisst hensikt og konkret handling fra framtredende byråkrater i departement og direktorat. Alle stortingsrepresentanter fikk et eksemplar av boka før behandlingen av regjeringens ulvemelding i juni 2016.

Jeg forstår at du av mange grunner ikke kan gå inn i denne problematikken på direkten. Men kan du, ved siden av å sørge for at Stortingets vedtak om felling blir fulgt opp, be noen med integritet om å se på min argumentasjon? Det bør ikke kreve særlig mye arbeid å påvise at den eventuelt ikke holder, eller å finne ut at saken kan være verdt en videre undersøkelse.

Jeg ønsker deg lykke til videre i ditt arbeid!