Nyheter

Så fint at de fant den!

Statens naturoppsyn (SNO) hentet fredag ut en død ulvetispe inne i Letjennareviret i Elverum, kan Østlendingen fortelle. Den ble merket i januar i år, tilhørte opprinnelig det svenske Borgvikreviret, men vandret inntil for en måned siden rundt i Åsnes og Våler før den forflyttet seg nordover og ble der. Litt for lenge.

Hvorfor forsøke å gjøre en slik lokal historie til riksnyhet?

Fordi den ikke bare bør interessere ulveforskerne i SKANULV, men også alle som har fått ta inn over seg tidligere bastante forskningsresultater som konkluderer med at den eneste forklaring på at ulv blir borte, er ulovlig jakt. Denne tispa ble funnet fordi den var merket. Ja, også kan SNO formidle en vesentlig opplysning i tillegg:

"Vi stusset litt over at den fikk være der såpass lenge. Vi har også data som viser at de andre fra reviret har vært der nede på samme plassen som denne var, så de har visst om hverandre". 

Jeg går ut fra at de som hentet ut den døde ulven, allerede har en teori om dødsårsaken. Men det er jo en sensitiv sak, så en bør naturligvis avvente resultatet av obduksjonen.

Men nå ligger i hvert fall riksmedienes miljøjournalister i startgropen for å formidle en mulig forskningsskandale.

Får vi tro -