Nyheter

De norske ulvene er allerede utryddet!

ROVDATA opplyser at det vinteren 2016-2017 var 54-56 helnorske ulver. Ut fra dette har WWF, Naturvernforbundet og NOAH regnet ut at en lisenskvote på 42 betyr at 75 % av ulvene vil bli utryddet. Det er i protest mot denne nedslaktingen at NOAH har markereringer i de største kystbyene i dag.

Men det ser ut til å være langt verre enn disse tallene tyder på. For svenske streifulver som skytes i registreringsperioden 1.10-1.03. blir helnorske i det øyeblikk de avgår ved døden - og inngår da i tallet på registrerte norske ulver. Det vil altså i vårt tilfelle si de 54-56. Og det betyr at de 12 ulvene som ble skutt vinteren 2016-2017, går til fradrag.

Etter WWF-tellemåten har vi altså i utgangspunktet bare 42 helnorske levende ulver i vinter. Det samme som lisenskvoten!

Norske myndigheter har altså bestemt at 100 % av norsk ulv skal skytes i vinter! Stadig etter WWF-tellemåten.

Få det ut til folket, Siri Martinsen!

(Men for all del: Ikke sjekk i hjel en god historie  ved å spørre om det kom noen nye ulver til verden på vårparten i fjor)