Nyheter

Mor dømt for overgrep mot sine to sønner

En kvinne i 50-årene er dømt til to års fengsel for gjentatte tilfeller av seksuelle overgrep mot sine to mindreårige sønner.

Overgrepene stammer tilbake fra tidlig 2000-tall, da sønnene var henholdsvis fire og seks år gamle. Kvinnen skal ved gjentatte anledninger ha fått de to guttene til å benytte sexleketøy på henne, blant annet ved å lokke med penger.

Saken ble anmeldt av barnevernstjenesten i Fredrikstad i 2014, etter at den yngste av sønnene betrodde seg til sine daværende forsterforeldre. Moren nektet først for at de seksuelle overgrepene hadde funnet sted, men i et nytt politiavhør i januar 2015 innrømmet hun overgrepene mot den eldste av sønnene.

Ble instruert

Kvinnen i 50-årene erkjente straffskyld da saken ble behandlet i Fredrikstad tingrett tidligere i januar, men forklarte samtidig at det var en mann som over telefon presset henne til å gjennomføre overgepene. Den ene av sønnene har også forklart at moren hadde telefonkontakt med en mann mens overgrepene fant sted.

Ifølge NRK, skal den aktuelle mannen ha dødd av sykdom før saken kom opp for retten.
I dommen legges det til grunn at denne telefonkontakten har funnet sted, men det anses ikke som formildende at kvinnen skal ha blitt instruert til å utføre de seksuelle overgrepene.

Les også: Kvinne tiltalt for seksuelle overgrep mot to sønner

Politikritikk

Det tingretten derimot tar hensyn til, er at saken har blitt liggende lenge etter at politiet fikk inn anmeldelsen.

"Saken har hatt en liggetid i Østfold politidistrikt på cirka to år. Dette er svært kritikkverdig av politiet og innebærer et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 6 nr. 1 og Grunnloven § 95, jf. HR-2016-225-S avsnitt 26, om retten til behandling av saken innen rimelig tid", heter det i dommen.

Det påpekes videre at dette er svært uheldig for både de fornærmede og den tiltalte, og på bakgrunn av dette har kvinnen fått en strafferabatt på 15 prosent. Det anses også formildende at moren har tilstått de seksuelle overgrepene mot sønnene og erkjent straffskyld for disse.

Tingretten falt ned på at kvinnen i 50-årene skal dømmes til to års fengsel, samt en oppreisningserstatning på 80.000 kroner til hver av sønnene.