Nyheter

Tøv om levedyktighet

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2018%2FH264-full%2FStorting%2F01%2F10%2FStortinget-20180110-095439.mp4&msid=6870

Kroppsspråket til MDGs Per Espen Stoknes under hans opptreden på talerstolen under gårsdagens spørretime i Stortinget viser en mann som tror han har en sak. Han minner om hvordan Paul Chaffey framstod under sitt hovedinnlegg den 17. juni 1997 da han forutsatte at Norge var forpliktet til å bygge opp en egen levedyktig ulvebestand. Det er det samme tøvet som ligger til grunn Stoknes spør statsråd Helgesen om han har en PLAN. En plan om å få ulven ut av den norske rødlista ved å bygge opp en "livskraftig" nasjonal bestand.

Helgesen burde selvfølgelig ha svart NEI og hvorfor. I stedet sier han at han vil følge Stortingets vedtak. Stakkars mann!