Nyheter

Kortversjon

Dette er kortversjonen om den 16. februar 2001:

Da lot Regjeringsadvokaten seg bruke av miljøbyråkratene i Miljøverndepartementets naturvernavdeling og statssekretær Stein Lier Hansen til å forlede en norsk domstol til historieforfalskning med den følge at oppgjøret med den faglige katastrofedisiplinen "politisk biologi" innen norsk rovviltforvaltning ble utsatt på ubestemt tid.

Konsekvens: Konstant unntakstilstand som følge av uklar språkbruk, uklar situasjonsforståelse, uklare målsetninger og uklar lovgivning.

Uhyrlige domsavgjørelser og "rovviltforlik" basert på bevisst skinnenighet.

Finnes det noen journalist i riksmediene som gir oss den lange?

Kan? - Ja

Vil? - Nei

Kanskje noen i ulvesonen?