Nyheter

Terje Tvedts utvalgte verden

Jona Gahr Støre rydder opp i Aftenposten søndag 10.12.17

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Historieprofessoren Terje Tvedt har nylig gitt en bok; Det internasjonale gjennombruddet" som har fått stor oppmerksomhet. Jonas Gahr Støre gir i en lengre atikkel i Aftenposten 10.12 atskillig ros til blant annet Tvedts kritiske syn på det etablerte norske system av utvikliingsaktører, men rydder samtidig opp i hva som er begrunnede meninger (ikke kritisk forskning) og hva som er mer eller mindre konspirasjonsteorier om utviklingen av en elite av "et humanitært-politisk kompleks" som Tvedt kaller "godhetstyrraniet". Støre påpeker at Tvedt har flere god poenger, men de er valgt ut for å bygge opp om hans hovedsyn om godhetstyrranenes makt og konsekvenser av dette, mens hva som ut fra et helhetsbilde peker annen vei, fortrenges..

Tvedt velger tre drivere i nyere norsk historie; 1) universalismen bak norsk utviklingspolitikk, 2) den moderne innvandringen til Norge og 3) fremveksten av den nye eliten, godhetstyranniet, og samspillet mellom de tre driverne. Dette er viktig faktorer i følge Støre, men Tvedt fortrenger andre svært sterke drivere  for vår utvikling; 1) globalisering, 2) digitalisering og 3) klimaendringer. Disse driverne har et akselerende tempo, noe som er avgjørende for det samlede resultat for oss med vår åpne økonomi.

Bildet av disse ulike driverne tilsammen illustrerer det komplekse mønsteret som det er i det utviklingsforløpet vi står overfor. Det er klart et behov for å forenkle for å kunne forklare sammenhenger og dermed gjøre det lettere å forholde seg til hva som skjer, og ikke minst gjelder det for vanlige folk. Men da må en være merget bevisst hvordan en forenkler, slik at en ikke ender opp med et "vridd" totalbilde som er basert på ideologi og forutinntatte meninger.I denne sammenheng er "konspirasjonsteoriene" til Tvedt så farlige for det gjør det så mye lettere å få folk med seg, da det ligger en mistanke hos mange om at det er tale om skjulte spill fra elitene og mellom elitene. Det er sagt av en klok mann at "intet er mer herlig enn å få bekreftet sine  fordommer", jfr. de såkalte ekkokamrene i moderne media.

Støre har skrevet en glimrende artikkel. Det er betryggende at Arbeiderpartiet har en leder som har et så godt overblikk og så gode analytiske evner i denne komplekse verden som utvikler seg i et akselerende tempo. For at vi i Norge som et bittelite land, skal kunne  hevde seg i internasjonalt, er det avgjørende betydning at vi har ledere som har dette overblikket og som klarer å oversette det til norsk virkelighet.og norsk politikk, og samtidig evner å gi vårt bidrag til å fremme utvikling av en bedre og tryggere verden.

Jan Sandal, Asker

Mer fra: Nyheter