Nyheter

Bøndene fortviler etter ulvens herjinger

Ta Vare På Ulven reagerer på VG's overskrift "Bøndene fortviler etter ulvens herjinger. Man blir rett og slett kvalm"(03.08-17) Jeg støtter TVPU-kampanjen og skriver på bakgrunn av en erfaren fisker og reflektert sauebonde, hva han har lært meg om norsk sauehold. Hadde sauebønder flest kuttet ned på kravet om høyest mulig profitt, kunne holdet av spelsau overtatt som erstatning for de sterkt gen-selekterte sauene som står for mesteparten av kjøttproduksjonen av sau på dagens norske marked. Hvorfor skjer ikke en slik omlegging som kunne spart mange saue- og ulveliv? Her følger mitt innlegg.

Noen venner av oss driver fiske og hold av spelsau.

Av dem lærte jeg noe viktig:

Spelsauen er lite "genmanipulert" art som har beholdt alle sine naturlige instinkter og forsvarsevne. Hvis ulv eller annet rovdyr nærmer seg, samler sauene seg enten i flokk, eller rømmer opp i ulendt terreng, og spelsauene vet nøyaktig hva de skal gjøre i truede situasjoner.

I følge fisker og sauebonde-vennene våre, har ulven ingen sjanse på å felle dem.

Jens og Hilde, som de heter, forklarte meg at disse naturlige utgavene av arten gir mindre profitt på markedet. De lammer sjeldnere, og lammene er ikke overfeite broilere som gir høyest mulig profitt på markedet. Hvorfor de fleste sauebøndene aler opp sterkt selekterte og degenererte sauer, og ensidig satser på slike, er først og fremst smaken av rask profitt!!

Så det er profitten som gråter, blir kvalm og skriker opp i media hver gang en ulv har forvillet seg inn på bøndenes "private eiendom."

Hva er konklusjonen?

La ulven og rovdyrenevåre få leve og formere seg slik at stammene blir levedyktige.

Legg om saueholdet til levedyktige sauer og mindre profitt.

La ulven (bjørnen, gaupa og vår lille rovdyrstamme) LEVE!!

Norge er forpliktet til å ta vare på det eksisterende artsmangfoldet som dessverre verden over desimeres og trues av masseutryddelse, først og sist på grunn av rovdyret mennesket alene i dets jakt etter stadig mer profitt.