Nyheter

Konsekvenser og kostnader ved slukking av FM-nettet og etablering av DAB må evalueres

Bare en mindre del av befolkningen er så langt fornøyd med overgangen til DAB. Kostnader og konsekvenser er lite kjent.Det bør nedsettes et utvalg som kan gjennomgå og evaluere hele omleggingen fra FM til DAB. Her vil være mye å lære!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den 20.9 slutter NRK sine sendinger over FM-nettet i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, dvs. for ca. 34 % av Norges befolkning.  Imens leser vi i aviser at

1.     -   DAB+ har dårlig dekning og NRK lover forbedring: dårlig planlegging.

2.    -    bare 24 % av befolkningen er så langt fornøyd med omleggingen til DAB+.

Men FM-nettet skal slukkes uansett!

Gjennom aviser og TV reklameres for kjøp av DAB-radio og vi får anbefaling mht. bruk. Greit nok, men ett tema skal tydeligvis forties: i størrelsesorden 10 millioner fullt brukbare radioer må bare kastes. Selv leverte jeg nylig tre radioer på en gjenbruksstasjon i Oslo og fikk da beskjed om at de ikke var ‘gjenbruk’, men bare avfall. Dette er en sløsing som er å bli flau over og som i norsk historie er enestående. Skammelig!

Og forutsetter man at samme antall fortsatt vil lytte til NRK i hjem, hytter og biler tyder overslag på at kjøp av nye radioer eller adaptere (bil) minst vil koste lytterne i størrelsesorden 10 milliarder norske kroner! Noe som neppe andre enn radioprodusenter og el-butikker gleder seg over.  Så langt viser undersøkelser at antall radiolyttere har avtatt, men NRK avviser en sammenheng med slukkingen av FM-nettet.

Det ble hevdet at kostnadene ved å vedlikeholde FM-nettet er for store og at det derfor må slukkes. Men andre og mindre velstående land klarer å opprettholde et fungerende FM-nett, jfr. de andre skandinaviske og europeiske land.  Hvilken kostnad snakker man her om? 10 milliarder? Er det kanskje slik at man over tid har latt det norske FM-nettet forfalle for dermed å underbygge ønsket om helt nytt digitalt nett? Altså satse på å kjøpe nytt i stedet for vedlikehold?

Kostnadene ved omleggingen til DAB snakkes det lite om, men her må oppdaterte og troverdige tall legges fram.  Er det virkelig et behov for 30 riksdekkende kanaler? Ta gjerne med kostnadene som nå påføres befolkningen!

I september slukkes NRK-kanalene for Østlandet og i desember er det helt slutt med FM i Troms og Finnmark, i alt for nær 39 % av Norges befolkning. Da er det slutt, og bl.a. turister og andre utenlandske besøkende kan ikke lenger lytte f.eks. nyheter og meldinger på det riksdekkende FM-nettet. Jeg antar at det er for sent å få utsatt dette. Derimot bør man etterpå nedsette et utvalg som kan gjennomgå og evaluere hele omleggingen fra FM til DAB. Her vil være mye å lære!

Jarle Molvær

Mer fra: Nyheter