Nyheter

Ulven er svensk

Statssekretær Lunde er fortørnet over de ubegrunnede påstandene om at det er en av de skånede ulvene fra ulvesonen som har forbrutt seg.

For nå er det påvist at den er svensk. På sin vei vestover kunne den jo ikke stanse før den hadde passert de norske revirene øst for Glomma. Av det kan norske myndigheter og vernerne trekke mange konklusjoner, men ikke den at skadene på sau i Hurdal og Gran skyldes norsk rovviltforvaltning.

Så la oss ta det inn over oss én gang for alle:

Dersom vi vil ha færre ulver her i landet som dreper sau, må vi få mer ulv.

Det må det da gå an å forstå!