Nyheter

Parlamentarisk gransking av Klima- og miljødepartementet?

Sentralforvaltningen har fått mye oppmerksomhet i det siste, både gjennom rapporter fra Riksrevisjonen og kommentarer fra dens sjef, Per Kristian Foss, men også på grunn av saker som er blitt avdekket gjennom godt journalistisk arbeid.

Det er særlig Justis- og beredskapsdepartementet som har fått ting å svare for, men også Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er i søkelyset.

Men ett departement slipper stadig unna, enda det - i motsetning til de nevnte - åpenlyst har fulgt en annen dagsorden enn den som Stortingets flertall har presentert.

Dette er imidlertid bare resultatet av en kultur som har fått utvikle seg over årtier fordi stadige brudd på forvaltningslov og offentlighetslov har fått passere. Enten fordi departementssjefene har vært for svake og ikke har forstått hva som foregikk, eller fordi de har forstått alt for godt og har vært blindet av misjonsiver. Når så i tillegg "den fjerde" statsmakt" har benyttet journalister med en faglig integritet som i betydelig grad er utformet i kontaktflaten med visse miljøorganisasjoner, er det forståelig at ugraset har fått vokse.

Når historien en gang skal skrives, vil departementets bruk og misbruk av Bernkonvensjonen bli ett av hovedkapitlene: Hvordan påstander om Norges forpliktelser til å bygge opp egne "levedyktige" rovdyrbestander ble brukt til å presse stortingsflertallet inn på en kurs som fjernet grunnlaget for lovlig næringsvirksomhet i store distrikter og skapte en frykt og en mistillit til offentlige myndigheter i store grupper av folket. Med store samfunnsmessige skadevirkninger som resultat.

Vi får håpe at mannskapet til Per Kristian Foss nå også går inn i denne materien og rapporterer tilbake til Stortinget. Trolig vil det å sette ned en parlamentarisk granskingskommisjon da være en tjenlig måte å følge dette opp på.