Nyheter

Faktasjekk av gamle nyheter

I dag, den 1. april 2017, vil mediene være blottet for aprilspøk, for redaktørene har blitt bekymret for sin egen troverdighet. Ikke fordi de prøver å lure sine lesere med falske nyheter, men fordi et nyss oppdukket tema, "falske nyheter" (Fake News), har begynt å sette dagsorden, med uante konsekvenser. Men det gir meg en mulighet.

Jeg har gjennom flere innlegg på denne siden forsøkt å vekke oppmerksomhet omkring det tema at norsk rovviltforvaltning bygger på forutsetninger som har blitt borte underveis - ganske enkelt fordi de berodde på en løgn -"Fake News". Det har interessert mine meningsfeller, men ingen andre.

For eksempel dette:

For 16 år siden satte Oslo namsrett følgende setning på papiret:

"(Vi) er ikke i henhold til Bernkonvensjonen forpliktet til å opprettholde en egen levedyktig ulvebestand i Norge"

Det var første gang denne opplysningen ble satt på trykk i et offisielt norsk dokument. Og det burde virkelig ha vært en nyhet, all den tid norsk rovviltforvaltning hadde vært basert på det motsatte gjennom grunnleggende år på nittitallet.

Så hvorfor ble det ikke en nyhet?

Selve saken var jo førstesidestoff, for kjennelsen i retten innebar at ulv for første gang på førti år kunne felles lovlig - til store protester og mye halloi fra vernerne.

Men enten var journalistene nærsynte, eller så ville de ikke ta inn over seg det som stod i

premissene

for dommen. Og det er jo ille.

Men det var mye verre. Og det henger sammen med noe som retten også sa, nemlig at "...

lovgiver har ikke forstått Bernkonvensjonen dit hen

at Norge etter Bernkonvensjonener forpliktet til å ha en egen ulvestamme.

Retten viser her til St.melding nr. 35 (1996-1997) s. 14 og Innst. nr. 301 (1996-1997) s. 9".

De som slår opp i de nevnte dokumenter på de oppgitte sidetall, vil oppdage at dokumentasjonen ikke holder. Dokumentene synes å si nærmest det motsatte av det som retten har lagt til grunn. Og hvis en i tillegg leser referatet av debatten i Stortinget, fjernes enhver tvil.

Men dette var det ikke et eneste presseorgan som nevnte i 2001.

Enda verre: Ingen nevnte det da Børge Brende presenterte sin nye rovviltmelding i 2003. Aller minst han. I stedet skrev han at "hovedlinjene ligger fast".

Dette har jeg skrevet utførlig om i flere innlegg her på siden tidligere. Det har noen av mine meningsfeller i f. eks. Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk lest og blitt sintere og sintere av. Men det nytter jo ikke.

Så nå kan vi vel bare håpe på at det blir en prøvesak for det nye faktasjekk-prosjektet som NRK, VG, Dagbladet og Schibsted-gruppen har gått sammen om. Ingen står nærmere til å avdekke hvilke vurderinger som gjorde seg gjeldende den gang.
Var fortielsen bare et resultat av miljjøjournalistenes manglende innsikt og evne til å se de store sammenhenger? Eller var det redaktørenes sans for det hensiktsmessige og deres lojalitet til tidens store fellesprosjekt som gjorde utslaget? Det som den gang gjaldt klodens framtid og bevaring av artsmangfoldet - men som i dag framtrer som "re-wilding" ?
Dette er ingen aprilspøk.