Nyheter

Ikke hør på juristene!

Norske miljøorganisasjoner tror de kan forfølge suksessen fra forrige århundre, da de fikk politikerne til å tro at Norge var forpliktet av Bernkonvensjonen til å bygge opp en "levedyktig" nasjonal bestand av ulv.

De gjorde også sitt for å kamuflere nederlaget i Oslo namsrett 16. februar 2001, da retten fastslo at noen slik forpliktelse aldri har eksistert. De tar riktignok mer sjelden uttrykket "levedyktige bestander i Norge" i sin munn, men slipper ikke målet av øye av den grunn. De setter også sin lit til at et antall "miljøbevisste" jusprofessorer har kommet inn på banen og servert sine antagelser om Bernkonvensjonen som fakta. Og det aller siste nytt er mobiliseringen av "internasjonale jurister" - hva nå det måtte være - som også har ting å si om norsk rovviltforvaltning.

Det hjelper bare så lite. Alle klager til Bernkonvensjonen over norske "brudd" på bestemmelsene i artikkel 9 og andre steder, har blitt avvist, Og blir det nok igjen dersom NOAH eller andre forsøker seg.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har hatt landsmøte denne helgen og vedtatt en uttalelse som oppsummerer den faktiske situasjon. Den lyder slik:

" Norge har ikke egne bestander av store rovdyr i biologisk forstand. Samtidig er det bare det biologiske bestandsbegrepet som gir mening i en bevaringssammenheng. Dette har konvensjonen tatt høyde for ved å ikke legge vekt på bevaring av nasjonale rovdyrbestander.
Regjeringen har i forbindelse med den aktuelle "ulvesaken" gått seg fullstendig vill i forsøket på å framstille Bernkonvensjonen som noe annet enn det den er. Bernkonvensjonen har aldri hatt konkrete innsigelser på norsk rovdyrforvaltning, på tross av gjentatte klager de siste 20 årene. 
Norge har uten tvil et betydelig handlingsrom til å regulere rovdyrbestandene etter vedtatt bestandsmål."

Gjør dette inntrykk på miljøorganisasjonene? Nei, de trives godt i sine gamle roller som løsbikkjer for miljøbyråkratene i departement og direktorat. De bjeffer, men det tar så dårlig.