Nyheter

Tåler vi ikke vår egen historie?

Det er ikke sikkert NRK gjør det, eller de etterlatte. Men det begynner å bli lenge siden krigen nå. Jeg fikk avslag på min anmodning om å legge ut serien « I solkorsets tegn» fra NRK. Snart 72 år etter 2.verdenskrig sluttet virker viktige deler av vår nære historie fremdeles kontroversiell.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Serien «I solkorsets tegn» ble laget i 1981 av Haagen Ringnes i NRK. Her fikk medlemmer av Nasjonal Samling snakket fritt, og uten avbrytelser, om sin tilknytning til Nasjonal Samling under krigen. Deres følelser ovenfor etterkrigsoppgjøret ble også trukket frem. Serien ble den gang kritisert for å være for være for snill med de som var på gal side under 2.verdenskrig.  Men dette var på 80-tallet, da enkelte raste over at tippekamper ble sendt fra Tyskland.
I den korte eposten fra NRK sto det at var knyttet til rettigheter til deler av dokumentarserien, og hensynet til de etterlatte, som gjør det uaktuelt å legge den ut i NRK sitt rikholdige arkiv på nett.
I de siste årene har det kommet ut flere bøker om nordmenn som var tilknyttet NS, Statspolitiet, Gestapo, Hirden, eller på annen måte handlet slik at de ble straffet for det etter krigen. En av NRK sine journalister, Eirik Veum, har gjort en formidabel innsats med serien «Nådeløse Nordmenn». Det er synd at resten av NRK ikke vil følge opp.
Som lærer i samfunnsfag er det viktig for meg å ha gode kilder for å belyse det sammensatte bildet 2.verdenskrig har etterlatt seg. Det er synd at NRK i dette tilfellet velger å gjøre det mest behagelige og glorifiserte, der Gutta på skauen vinker i det fjerne og smellet fra Tungtvannsaksjonen fremdeles runger i ørene.
Intervjuer med mennesker er et utmerket førstehåndskilde. Det utgjør et sterkere og mer autentisk bilde av hendelsene.
Som lærer er jeg opptatt av å presentere et så sannferdig bilde av historien som mulig. Det er et faktum at svært mange nordmenn sympatiserte med fienden under krigen. I november 1940, altså kort tid etter invasjonen, var 22000 nordmenn medlem av NS. Antallet medlemmer steg raskt etter at tyskerne etablerte seg i landet sommeren og høsten 1940. Så sent som i november 1943 var  44000  nordmenn medlemmer av NS. Mange var passive medlemmer (likevel ble mange dømt etter krigen), men ikke få var aktive medhjelpere for de tyske okkupantene.
Et viktig grunnlag for kunnskap er undring. Hvorfor ble så mange nordmenn medlemmer NS og sympatisører med fienden? Var de onde mennesker? Det er kanskje det ettertiden vil ha til oss tro? Bildet er mer sammensatt enn som så. Og om din bestefar var NS-medlem, eller kanskje enda verre nazist, hadde han sikkert en forklaring på det. Det er ikke sikkert den er/var akseptabel, men det ville kanskje ha gjort bildet klarere. Hvorfor skal denne forklaringen skjules for ettertiden?
Vi er vant til å forholde oss til nasjonsbyggingen etter krigen. Da gikk alle sammen i samme 17.maitog -og vi har gjort det siden.
For 80 år siden var det ikke slik.
Hvorfor? Det var da, som nå, en polarisert tid. Men hva tenkte folk om å støtte en okkupant og av historiens verste diktatorer?
Det kan bare gode kilder belyse. Derfor mener jeg at NRK som allmennkringkaster svikter sitt samfunnsmandat.

-Vårt publikum forventer et NRK som leverer et like godt tilbud fra en norsk virkelighet som alt det innholdet som strømmer inn fra hele verden, skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

2.verdenskrig var en norsk virkelighet. Den var ikke bare gyllen. Den var kanskje aller helst grå for folk flest.
Det er synd at NRK ikke vil slippe opp blendingsgardinene.

Mer fra: Nyheter