Nyheter

Dagbladet eier ikke skam

Dagbladet har bedt WWF utarbeide en oversikt over antall ulv i Europa som bidrag til den norske ulvedebatten. Bestandsoversikten skal være kvalitetssikret av John Linnell ved NINA.

Hensikten er åpenbar: Leseren skal sitte igjen med inntrykket: "Hva bråker de for?" For Norge er jo nesten jumbo!

Nå kunne de (Dagbladet/WWF/John Linnell/ "ekspertene"?) vel ha oppgitt et mer korrekt tall for Norge enn 65 nå de først var i farta, men det er tross alt av mindre betydning. Viktigere er det hvordan perspektivet snus etter behov bare det kan støtte opp under det stadige maset om mer ulv i Norge.

For 40 år siden fortalte WWF og "ekspertene" oss at de ulvene som hadde dukket opp på grensen til Sverige, var den siste rest av den "urnordiske ulven", med unike gener som måtte berges for ettertiden. Sauebøndene på Finnskogen påstod at den spiste sau, og et hurtig sammenrasket utvalg under ledelse av Olav Gjærevold foreslo at Grue-sauene skulle flyttes til Spekedalen i Rendalen. Det var da Norges første ulveforsker slo opp en gapskratt og fortalte at myter om ulven regjerte "helt inn i forskerkretser"

. For han kunne fortelle at "ulven har ikke sau i sommerdietten", og hvorfor flytte sauen da?
Klart vi måtte redde ulven, for den var jo utryddet i nesten hele Europa.
Nå er det i følge WWF og Dagbladet og "ekspertene" 17 000 ulver i Europa, og de er ikke truet lenger - unntatt i Norge. Og det er visstnok en skam, så mye plass og så lite mennesker som vi har. 
Men ingen forsker så mye som vi. Og når sant skal sies, er det egentlig det som er den opprinnelige grunnen til at direktoratet i Trondheim  fikk laget sin egen "landsplan" på 80-tallet (uten at noen folkevalgt fikk hånden på den) og laget sin egen målsetning om "levedyktige bestander" i Norge: For de ville ha noe å forske på. 
Hvor var Dagbladet og de andre riksmediene da?
Nå leter WWF med lys og lykte etter argumenter som kan berge statsråd Helgesen ut av den klemmen han har satt seg selv i og mobiliserer den ene miljøbevisste jusprofessoren etter den andre til å eksegere Bernkonvensjonen og skjelle ut Stortinget. Og får Dagbladet til å spre tøv om tall.
Og tall vet vi at Dagbladet har problemer med.