Nyheter

Omstridte grep skal gi mer konkurranse i landbruket

Regjeringen vil ha økt konkurranse i landbruket og foreslår å avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg.

I landbruksmeldingen som ble lagt fram fredag, varsler regjeringen flere tiltak som skal styrke konkurransen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale varsler dessuten at regjeringen vil legge større vekt på klimahensyn i kommende jordbruksoppgjør.

Av Mats Rønning

– Innen korn og egg kan markedsbalanseringen foretas av en uavhengig aktør. Det vil styrke legitimiteten og fjerne usikkerheten om enkelte aktører nyter godt av fordeler som andre ikke har, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB. Også for eple og matpotet vil regjeringen avvikle markedsbalanseringen og innføre likebehandling med annen produksjon av frukt og grønt.

I landbruksmeldingen som ble lagt fram fredag, opprettholdes TINEs rolle som markedsregulator for kumelk, men regjeringen varsler samtidig andre tiltak som skal styrke konkurransen. Nortura skal beholde sin rolle som markedsregulator innen kjøttproduksjon, men regjeringen vil innføre en mottaksplikt fra uavhengige aktører.

Les også: Brygger opp til bondestrid

Svinekjøtt

Målprisen og volummodellen for svinekjøtt foreslås også avviklet, hvilket vil innebære at ordning blir den samme for svinekjøtt som for andre kjøttslag.

Landbruksmeldingen tar også til orde for skjerpede klimatiltak innen jordbruket. I dialog med næringen skal en konkret plan for utslippsreduksjoner utarbeides.

– Vi vil legge større vekt på klimahensyn i kommende jordbruksoppgjør. Det er ikke mulig å produsere mat uten utslipp, men det er viktig å redusere det samlede klimagassutslippet fra jordbruket, sier Dale.
Kutter melkeregioner

Antall regioner for melkeproduksjon foreslås kuttet fra 19 til 10, og Dale viderefører med nye grep den geografiske produksjonsfordelingen.

– For å øke og effektivisere norsk matproduksjon må jordbruket få anledning til å omstille seg. Det aller viktigste er å sørge for jordbruksproduksjon over hele landet. Den beste jorda skal brukes til korn- og grøntproduksjon, ikke husdyr, sier han.

De 10 melkeregionene vil gi en mer kostnadseffektiv produksjon og likere utviklingsmuligheter for bønder i alle regioner, mener regjeringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Økologisk kutt

Regjeringen går også inn for å fjerne 15-prosentmålet for økologisk omsetning og produksjon i landbruksmeldingen.

– I dag har vi betydelig større produksjon enn det som faktisk blir omsatt. Forbrukertrendene trekker i retning av økologiske produkter, men det er ingen idé å opprettholde et mål som fører til økt matsvinn, sier Dale.

Han tar også til orde for å fjerne finansieringen av opplysningskontorene for melk, kjøtt og egg over omsetningsavgifter. Dette frigjør om lag 100 millioner kroner til norske bønder.

– Opplysningsvirksomheten kan om ønskelig videreføres av næringsmiddelindustrien i egen regi, sier Dale. (NTB)

Opposisjonen kritisk til Dales landbruksmelding

Regjeringens landbruksmelding får hard medfart av opposisjonspartiene på Stortinget.

Senterpartiet mener den norske landbruksmodellen er under angrep. MDG kaller landbruksmeldingen «reinspikka Frp-ideologi». SV framholder at matsikkerheten vil svekkes og Arbeiderpartiet slår fast at regjeringens ønsker om forenkling gir forverring, kutt og liberalisering.

– Konsekvensen er at vi ikke lenger vil ha et landbruk med store og små bruk i hele landet. Regjeringens sentralistiske landbrukspolitikk må stoppes, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

– Denne linjen fra regjeringen vil ødelegge systemene vi har for å sikre en bærekraftig matproduksjon over hele landet, framholder MDGs Une Aina Bastholm.

– Forslaget om å markedsstyre kornprisene kommer til å gjøre økonomien til kornbønder mye mer uforutsigbar. Dette vil svekke norsk matsikkerhet og forstyrre den arbeidsdelingen vi har i landbruket i dag, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Arbeiderpartiets Knut Storberget slår på sin side fast at landbruksmeldingen gir få muligheter for vekst og advarer mot å sentralisere norsk melkeproduksjon.

– Skal vi ha landbruk i hele landet, må favoriseringen av de store brukene stanses, sier Storberget. Han advarer mot å fjerne Felleskjøpets og andre aktørers rolle som markedsregulatorer og mener en slik strategi vil gi betydelig sentralisering. (NTB)