Nyheter

En påstand

Jeg har satt fram en påstand om at regjeringsadvokaten i februar 2001 feilaktig prosederte i norsk rett på at norske myndigheter aldri hadde forutsatt at Norge skulle ha en egen bestand av ulv – med den følge at retten la dette til grunn for sin dom.

Ingen har kommentert dette. Stillheten har vært total.
Det kan ha følgende årsaker:

a) Min påstand om at regjeringsadvokaten og retten tok feil, er feilaktig. Norsk presse og norske myndigheter kommenterer ikke tøv.
b) Min påstand er riktig, men uten betydning. Norsk presse og norske myndigheter har viktigere ting å befatte seg med.
c) Min påstand er riktig, men det vil innebære unødvendig skade på prestisje og omdømme til dem som står nærmest, å kommentere saken.
d) Min påstand er riktig, men det vil føre med seg større skade for samfunnet at den såkalte "sannheten" kommer fram enn at det blir kjent hva som egentlig skjedde - og hvorfor.
e) Vi vet bare det som vi vil vite.