Nyheter

Symbolpolitikken

”Norge har i 30 år vært bundet av den så kalte Bernkonvensjonen for å bevare truede arter. Likevel er ulven er en rødlistet art i Norge. Det betyr at naturforskerne mener den er «kritisk truet av utryddelse». Ulven er selv syretesten på naturvern i Norge.”

Les dette en gang til. Dette er skrevet av en stortingsrepresentant, "nasjonal talsperson" i et politisk parti og tidligere generalsekretær i WWF Norge:

Rasmus Hansson.

Han vet hva han snakker om og hvordan en skal uttrykke seg slik at det bare nesten blir en løgn. Som tidligere miljøbyråkrat  i departementet først på 80-tallet tilhørte han et indre miljø, rekruttert fra organisasjoner som hadde sin egen agenda og så på Bernkonvensjonen som en gylden mulighet til å gjeninnføre ulven i Norge. Det lyktes for miljøbyråkratene å

få lirket på plass formuleringer som gjorde det mulig  å gå i gang med planene om å bygge opp en nasjonal genetisk levedyktig bestand  av ulv fra det øyeblikk Bernkonvensjonen var ratifisert. En avgjørende forutsetning var at Stortinget ble lurt og trodde vi var forpliktet til det. Hvor mange individer det ville være snakk om, ble holdt i det uvisse, men etter hvert økende fra ca 50 til ca 1000. 
Samtidig fikk vi de første spirer til et ulveforskningsmiljø. Det var det mange som hadde savnet, noe som i seg selv var en spore til å "få noe å forske på". Og i det øyeblikk én ulv kom inn over svenskegrensen, måtte den jo plasseres som "kritisk truet" på de nasjonale rødlistene som nå ble utarbeidet av naturforskerne. Der er ulven ennå, og der kommer den til å bli, selv om det knapt er noe pattedyr med større suksess for tiden. 
Det glemmer Rasmus Hansson å nevne.
Og så er det enda en ting som Rasmus Hansson "glemmer": I juni i år var det stortingsdebatt om regjeringens nye ulvemelding. Her ble drømmen om en levedyktig særnorsk ulvebestand ettertrykkelig gravlagt, og til og med Rasmus Hansson snakket nå om en "sør-skandinavisk bestand". Men det er altså ikke til hinder for at han nå peker på ulven som "syretest" på naturvernet i Norge.
Vi har ingen "norsk" ulvebestand. Begrepet er en politisk konstruksjon som ingen ting har å gjøre med biologi. Dets tid er ute. Men ikke for Rasmus Hansson. Ikke så lenge det ennå er noe å hente ut av den gamle symbolverdenen.
Selv om han visst egentlig ikke tror på den lenger.