Nyheter

Cannabis gir lite skade for samfunnet

Juvente bommer igjen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Øyvind Kind Robertsen, leder i Juvente, sier i Dagsavisen 4/10 at cannabis har skadepotensiale. Han viser til at 3400 personer var innom spesialisthelsetjenesten i 2014 med cannabis som hovedårsak, og at Verdens helseorganisasjon nylig ga ut en kunnskapsoppsummering som viser at cannabis er «avhengighetsskapende og at brukere kan oppleve bivirkninger som angst, panikkanfall og hallusinasjoner».

Cannabis er selvsagt ikke uten skadepotensial, men det er langt mindre enn for alkohol. En kanadisk undersøkelse viser at utgifter for helsevesenet relatert til cannabis bare utgjør 0,2% av skadene fra alkohol, illegale rusmidler og tobakk tilsammen, og i Canada er bruken skyhøy sammenliknet med Norge. Den dramatiske forskjellen skyldes at cannabis er mildt mot kroppen – og det går ikke an å ta overdose. Cannabis gjør folk rolige heller enn utagerende, noe som vil føre til mindre bråk på byen, og det er også mindre farlig med hensyn til trafikkulykker. Også avhengighetspotensialet er lavere enn for alkohol.

Samfunnsskadene er med andre ord minimale, sammenliknet med alkohol. Europeisk overvåkingssenter for narkotika påpeker at en betydelig andel av de som søker behandling presses inn i behandling de kanskje ikke trenger, av rettsvesen og politi.

Wayne Hall, som NRK-programmet Folkeopplysningen brukte som hovedkilde, skriver at angstreaksjonene Robertsen snakker om først og fremst forekommer hos de som har liten erfaring med cannabis. Det er jo litt uvant de første gangene man drikker, også, og at rusmidlet er ulovlig hjelper antakelig ikke.

Robertsen sier at avholdsorganisasjonene «har vært pådrivere for mer og bedre behandling, ettervern, rehabilitering, boliger og alternative straffereaksjoner». De har også vært pådrivere for å sabotere skadereduserende tiltak vi i dag vet redder liv, som metadon, sprøyterom og en mer human narkotikapolitikk. De alternative straffereaksjonene er i praksis inngripende tvangstiltak som ofte medfører dobbel straff.

Mer fra: Nyheter