Nyheter

UMN overser forbudsskadene

UMN har ikke forstått poenget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen 12/9 råder Ungdom Mot Narkotika Venstre til å ikke gå for en mer progressiv ruspolitikk, da de mener norsk ruspolitikk er vellykket, med henvisning til lav bruk.

Når UMN hevder at «legalisering vil være et gode for de ressurssterke med kontroll på bruken» kan de umulig vite hva de snakker om. For det er vitterlig de sårbare og ressurssvake som rammes hardest av forbud og kriminalisering. Ifølge forskningen som er gjort av SIRUS på narkotikaprogram og av KoRus på ruskontrakter er det de som er svakest stilt som dropper ut av programmene, og dermed ender opp med dobbel straff. Og forskning fra USA og Storbritannia viser at det er minoriteter som rammes av politiets kontrollvirksomhet, ikke ressurssterke eller hvite – selv om disse gruppene bruker like mye eller mer illegale rusmidler.

Andelen som bruker rusmidler er ikke det eneste parameteret som viser om ruspolitikken er vellykket. Målet om minst mulig rus kan ikke hellige alle midler. Willy Pedersen har påvist at en stor gruppe unge menn som kunne vært produktive samfunnsborgere støtes ut av samfunnet og ledes inn i kriminalitet som følge av kriminaliseringen. Negative virkninger av cannabis forsterkes i disse miljøene. Venstres modige forslag om å utrede at myndighetene skal ha kontrollen i stedet for kriminelle er et fornuftig et, og noe som bør gjennomføres. UMN overser skadene fra forbudet, i sine råd til Venstre.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Mer fra: Nyheter