Nyheter

Nyvinningen vår er ikke kulturkritikk

Vi er enig med Trond Wathne Tveiten i at vår nye app for hasjavvenning er et godt tiltak. Gjennom innlegget en mistillitserklæring mot cannabiskulturen trekker Wathne Tveiten kunnskapsgrunnlaget for appen i tvil og skriver at blant annet at hjelp for problematisk bruk av cannabis må være basert på tillit. Det vi vet og har tillit til er at Uteseksjonen i Oslo siden 2010 har gitt behandling til flere hundre cannabisavhengige gjennom programmet appen bygger på.

Disse brukerne kjennetegnes av å være plaget med dårligere hukommelse, at de får gjort lite i hverdagen, at de strever i sosiale situasjoner, at de opplever en sterk avhengighet til cannabis og at cannabis kontrollerer mye av deres liv. Samtidig er erfaringen vår at for de aller fleste som tar imot behandlingen og slutter, vil disse plagene bli betydelig redusert.  Avhengigheten til cannabis er etter vår kliniske erfaring sterk for den som først er avhengig, og abstinensene i slutteprosessen er plagsomme og langvarige nok til å gjøre tilbakefall til et stort problem.


Disse erfaringene har vi valgt å inkludere i appen, for å tilby gode og relevante momenter til den som ønsker å trappe ned eller slutte på egenhånd. Både behandlingstilbudet i seg selv og appen er utviklet i samråd med brukere, for å være tilpasset deres behov og erfaringer.  Behandlingstilbudet er som anbefalt av både EMCDDA (2015) og WHO (2016) basert på kognitiv terapi og motiverende intervju.


Det er langt fra vår intensjon og beklagelig at Wathne Tveiten opplever appens innhold som en mistillitserklæring mot cannabiskulturen. Det viser seg i hvert fall at uavhengig av forklaringsmodellen til Thomas Lundqvist eller ei, vil langvarig bruk av cannabis kunne føre til:


  • Økt risiko for avhengighet til rusmiddelet, spesielt hos unge brukere (WHO, 2016).

  • En negativ påvirkning på kognisjonen (Hall, 2014; WHO, 2016).

  • Abstinensreaksjoner når man slutter (Allsop et al, 2012), og abstinenser er forbundet med forhøyet tilbakefallsrisiko.


Det har i tillegg vært et økende antall personer som søker behandling for cannabisavhengighet de siste årene i Europa (EMCDDA, 2015). Behandlingstilbudet ved Uteseksjonen i Oslo og appen er basert på kunnskap. Vi har tenkt til å fortsette å jobbe systematisk med å utvikle tilbudet, for å sikre at det har god faglig forankring.

Foruten at appen er et godt tiltak, så kan vi være enige med Wathne Tveiten i at det er behov for mer forskning på cannabis og de kognitive effektene av bruken.  Vår intensjon med nyvinningen er at de som ønsker hjelp med å slutte eller redusere cannabisbruken faktisk får det. Det er synd at Wathne Tveiten opplever appen som et partsinnlegg mot cannabiskulturen. Det er absolutt ikke vår intensjon.


 
Referanser
Allsop DJ, Copeland J, Norberg MM, Fu S, Molnar A, Lewis J, Budney AJ. 
(2012). Quantifying the clinical significance of cannabis withdrawal.
EMCDDA (2015) Treatment of cannabis-related disorders in Europe
Hall, W. (2014) What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?
World Health Organization (2016) The health and social effects of nonmedical cannabis use.