Nyheter

Tenk, hva tall kan bevise!

En journalist i Arbetarbladet i Gävle, med sans for natur og nyheter som slår, skrev nylig en artikkel med overskriften ”För hundarna er jägarna farligare än vargen”. Det var nok et lykkelig valg, bedømt ut fra spredningseffekten.

Som vel noen aner, er dette en ny variant av den statistiske påstanden at veps er farligere for mennesker enn ulv, eller at "andre årsaker" er farligere for sau på utmarksbeite enn rovdyr. Eller at senga er farlig for mennesker, for der dør de fleste.
Hvordan har så den svenske journalisten kommet fram til sin konklusjon? Jo, hun har spurt et forsikringsselskap som forsikrer halvparten av alle forsikrede hunder i Sverige. Der har hun fått vite at det er vanligere at hunder blir skutt enn at de blir angrepet av ulv. I fjor betalte man nemlig ut erstatning for 12 skuddskadede hunder, mot bare elleve som var skadet av ulv!
Rent bortsett fra at en kan undre på hvilke skuddskader som gjør seg gjeldende i nabolandet, framstår vel det statistiske grunnlaget for påstanden som noe tvilsomt.
Ikke vet jeg hvor mange hunder totalt det finnes i Sverige og hvor mange av dem som springer løse i ulvedistriktene, og ikke er det så nøye heller. Eller hvor mange vepser som flyr. Det har uansett lite overføringsverdi for en saueeier i Rendalen som leser i avisen at rovdyrskadene går ned. En tidligere saueeier i Trysil har vel også minimal glede av å få konstatert at ulven i Trysil ikke har tatt sau i år (Den fant ingen).
De vet nok begge litt mer om virkeligheten bak tallene enn Dagsnytt 18-reportere og andre som gjør sitt beste (får vi tro) for å forklare de uinnvidde hva som er viktig.