Nyheter

Ulvejaktsaken i Høyesterett

I dag åpner ankesaken om lovanvendelse, strafferammer og rettighetstap vedrørende den lagmannsrettsdommen om ulovlig jakt i Sør-Østerdal som Økokrim har anket inn for Høyesterett.

Når NRKs langsom-TV om jordskjelvkatastrofen i Italia er ført til sin ende, kan vi kanskje vente å få høre litt om hva Statens prosessfullmektig har å føre i marken til forklaring på valg av paragraf og grunnlaget for mafiaanklagen. Foreløpig har saken ikke engang nådd opp til nyhetsoversikten på tekst-TV.
Men det kommer, det kommer!