Nyheter

I seineste laget, men ikke for seint

Det har blitt så populært å snakke om tolking av Bernkonvensjonen. Fordi det som står der, er så uklart.

Men det har ikke vært problemet. Problemet har vært  at noen har påstått at noe står i konvensjonen som aldri har stått der: At vi er forpliktet til  å bygge opp levedyktige bestander av store rovdyr innenfor våre grenser.                                  Den som vil vite, har visst dette hele tiden. Men noen ville ikke vite fordi det passet seg slik.

Bernkonvensjonen er "uklar" fordi den med hensikt ble utformet slik. Teksten er så fleksibel at de enkelte land skulle kunne tilpasse den til egne forhold. Men noen ønsket at den skulle være et direktiv, og at en generalsekretær i Strasbourg skulle fortolke den slik de selv ønsket den skulle fortolkes. Enda den samme generalsekretæren gang på gang uttalte at det måtte vi selv gjøre.

Hvis vi i Norge vil bygge opp levedyktige rovdyrbestander i norsk utmark, så kan vi gjøre det. Hvis vi ikke vil, finnes det andre måter. Vårt største problem for tiden er ikke hva som står. Problemet er det som ikke står, men som vi har bygd vår politikk og forvaltning på i 20 år. Det er ikke lett å forandre. Men det er mulig.