Nyheter

Nok er nok

Så har regjeringens ulvemelding blitt presentert. Igjen er det en fersk statsråd fra Oslo-gryta, uten særlige forhåndskunnskaper som har båret den fram. Men det er de samme folkene og det samme miljøet som har produsert den.

Én innrømmelse fra Vidar Helgesen er ny: Bernkonvensjonen pålegger oss ikke å ha en ulvestamme og sier ingen ting om hvilket bestandsmål vi skal ha.

Men det er av begrenset verdi nesten 20 år etter at hans kollega, som presenterte rovviltmelding nummer to og fikk Stortingets flertall med på det, hevdet det motsatte og fikk Stortingets flertall med på det. Når det ikke vises noen vilje til å innrømme at dagens rovviltsituasjon er resultat av et kontinuerlig forvaltningsregime, bygd på den løgn at vi skulle ha plikt til å bygge opp egne levedyktige bestander av alle store rovdyr i Norge, da vil uretten mot det mindretall som rammes, bare fortsette.

Igjen får vi servert det sirkelbevis at ulven i Norge er truet fordi den står på "rødlista", og den står på rødlista fordi den er truet.

Jeg har i tretti år engasjert meg gjennom de demokratiske kanaler som har vært tilgjengelig for å forsvare min bygd og mine sambygdinger mot den trussel mot hele vår livsform som det nye rovdyrregimet representerer. Jeg har deltatt i offentlig debatt, vært med på å bygge opp en folkelig organisasjon og fremmet mine synspunkter gjennom et politisk parti sammen med en rekke innsiktsfulle, ansvarsbevisste mennesker  med tro på at demokratisk opptreden nytter. Vi har vært villige til å svelge nederlag ut fra den selvfølgelige innstilling at flertallet avgjør.

Men det var ikke bestandig flertallet som avgjorde. Noen tok snarveier og rendyrket manipulasjonens kunst. Nå er det bare å erkjenne at vi har blitt lurt. Våre folkevalgte har også blitt lurt eller lot seg lure. Pressen har sviktet sin oppgave gjennom årtier. Siste eksempler: Landets viktigste og mektigste avis, Aftenposten, inneholder ikke ett ord om Ulvemeldinga dagen etter at statsråden hadde sin pressekonferanse. Og NRKs fremste politiske kommentator påstod i den samme pressekonferansen - ut av løse lufta - at et fylkesparti i Hedmark hadde vedtatt at "Bernkonvensjonen  ikke bør gjelde".

Jeg har gjennom to år kontinuerlig forsøkt å få oppmerksomhet omkring det forhold at Stortinget i 1997 ble lurt. De politikere som har fått åpne spørsmål om forholdene, har trygt kunnet tie dem ihjel.

Løpet er kjørt. Hvilket sluttresultat et nytt stortings-"forlik" vil bringe, er uinteressant for dem som blir mest berørt av det. Det kan bli litt bedre enn i dag eller litt verre. Men det vil være dypt umoralsk, dypt udemokratisk og til ubotelig skade for hele samfunnet.

Jeg deltar ikke i dette spillet lenger. Jeg har andre ting å gjøre. Nok er nok.