Nyheter

En gavepakke til høyreekstreme

Hvis man tillater høyreekstreme å etablere et de facto borgervern, gir vi dem bedre mulighet for mobilisering enn de har hatt på mange år.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Soldiers of Odin (SOO) er en borgervernsgruppe som ble startet opp i den nordfinske byen Kemi av den selverklærte og voldelige nynazisten Mika Ranta. Gruppen begynte sine marsjer i oktober 2015, og spiller på frykt og hat mot utlendinger, spesielt muslimer. I Finland er flere nynazister og voldelige kriminelle del av dette miljøet. Gruppen har spredd seg til en rekke land, og i etterkant av overgrepene mot kvinner utenfor togstasjonen i Køln, ble de etablert i Norge også.
Det er stort sett de samme folkene som står bak dette initiativet, som tidligere har latt seg inspirere av engelske English Defence League (EDL) til å danne Norwegian Defence League (NDL), og som for et år siden dannet norske PEGIDA: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, eller «Patriotiske europeere mot islamisering av Aftenlandet» (Vesten). Begge gruppene har vært og er voldelige i utlandet, men i Norge har oppslutningen vært lav. At retorikken i de norske gruppene har vært polariserende, men ikke direkte oppfordrende til vold, kan stå i sammenheng med at gruppene foreløpig har vært svært svake her til lands.
Gjennom Soldiers of Odin (SOO) synes disse miljøene i større grad å ha truffet en tidsnerve enn de tidligere forsøkene på å starte høyreekstreme grupper, og de har funnet en aktivitet mange føler gir mening. Økt tilslutning til slike grupper gir over tid mer vold og skaper uro.

Vi vet fra diskusjonene på SOOs facebookgrupper for ulike steder i landet og facebookgruppene for supporterne at folk med voldsdommer og til og med en med en voldtektsdom er aktive i disse miljøene. Enkelte av de patruljerende «soldatene» har med seg hunder. SOO har et visuelt utrykk, navn og fremtoning som gir et helt annet inntrykk enn hva de sier utad om at de kun er en privat nattravntjeneste.

I en del diskusjoner i sosiale medier ser vi også at det ikke er generell trygghet en god del av medlemmene er mest opptatte av, men å «sikre områder spesielt rundt flyktningmottak.» En del som er med på marsjene er nok vanlige mennesker, men vi vet at flere nynazister og voldsdømte deltar i aktivitetene til gruppen, noe som ikke inngir til tillit.

Det skaper i tillegg frykt hos de menneskene de møter på gaten, det motsatte av hva de selv sier at de vil oppnå. Når vi ser på diskusjonene på SOOs facebookgrupper og supportgrupper er det nettopp selvjustis og hat mot mørkhudede/synlige innvandrere generelt, og muslimer spesielt.

Noen eksempler fra sidene: «Drit i politiet, ring Odin's, eller fix saken selv», «Jeg vil gjerne støtte en idologi som er motstander av vår nye muslimske invaderingav det Norske demokratiet!!!!! Norge er for nordmenn!!», «politiet er bare misunnelige fordi de ikke kan gjøre en like god jobb siden de blir styrt av LANDSSVIKERE!!!! Amen!!», «muslimjævel, kom deg ut av stortinget. Nok idioter der» (etter en artikkel om en muslimsk politiker som hadde et utspill om SOO, flere som kalte ham «sand ape, «hva gjør han i norsk politikk» og «sniker seg inn i norsk politikk») «hvorfor stopper politiet og ransaker våre, hva med alle utlendingene» og med støttende tilrop fra kjente og erklærte nynazister.

De verste utfallene sensureres av gruppelederne, men en god del får stå. Det er også noe med hvem som velger seg slike grupper å være aktive i. Gruppen fremstår i veldig liten grad som det de selv presenterer seg som, nemlig en privat natteravntjeneste, og mer og mer som et borgervern.

Mer fra: Nyheter