Nyheter

Bernkonvensjonen

I dagens spørretime i Stortinget siterte Marit Arnstad fra Hedmark Høyres uttalelse om rovdyrpolitikken - som altså er ganske fjern i forhold til regjeringens og stortingsflertallets mantra: "rovviltforliket"

Nå er det ikke bare Gunnar Gundersen & co som har satt foten ned i Hedmark. I det hele tatt begynner det å vokse fram en bølge av protest mot det vedtatte rovviltregimet fra dem som "har skoen på". Derfor er det med en viss oppgitthet at vi her øst for Glomma hører storbyrepresentantene Vidar Helgesen og Eva Kristin Hansen framstille det som om de forsvarer Bernkonvensjonen mot angrep.

Det skaper mistanke om at de taler mot bedre vitende, og det er ikke bra.

Jeg har finlest uttalelsen fra Hedmark Høyres årsmøte og Gunnar Gundersens uttalelser til Østlendingen. Og her står det faktisk at Bernkonvensjonen skal legges til grunn for politikken, men at den må tolkes slik den er ment.

Ting tyder på at noen ennå ikke har tatt inn over seg at de to rovviltmeldingene på nittitallet feilaktig la til grunn at Norge var forpliktet til å bygge opp "levedyktige" bestander av store rovdyr innenfor landets grenser. - med de konsekvenser det fikk for omfanget og innretningen av rovdyrforvaltningen. At rovdyrstrategene nå i ettertid tier stille om fadesen og prøver seg med nye begrunnelser for utført gjerning, kan til nød forstås, men ikke aksepteres.

Derfor blir det nok mer østavind framover.