Nyheter

Fikk jobben tilbake

SYKEHJEM: I november 2011 ble Stig Berntsen anklaget for å ha begått overgrep mot to beboere på Lindeberg omsorgssenter. Etter to års kamp får han møte på jobb igjen i februar.

Han ble sendt hjem fra jobb en dag i november 2011, anklaget for å ha begått overgrep mot beboere ved sitt arbeidssted Lindeberg omsorgssenter. Så ble hjelpepleier Stig Berntsen fratatt autorisasjonen.

I fjor sommer ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling, og i november fikk Berntsen tilbake autorisasjonen, men ikke jobben ved sykehjemmet.

Mandag kom Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Berntsen til et forlik, som betyr at Berntsen får komme tilbake på jobb fra første februar 2014.

- Holdt ved like

Det er mange som har kommet med støtteerklæringer overfor Berntsen etter at saken mot ham ble henlagt. Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes og gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret, Carl I. Hagen, har uttalt at Berntsen burde få jobben tilbake. Tidligere leder i Rødt, Erling Folkvord, har skrevet en bok om saken, «Byråden mot hjelpepleieren».

I sommer gikk flere aktører i fagbevegelsen sammen om et opprop for at Berntsen skulle få jobben tilbake.

Stein Asthøy, leder i Fagforbundet Helse, sosial og velferd er den som initierte oppropet.

- At dette endte i forlik er veldig bra. Det er godt for Stig og for Lindeberg omsorgssenter. Vi engasjerte oss fordi vi ønsket å hjelpe ham. Han har vært utsatt for et umenneskelig press, og har opplevd det som at beskyldningene er blitt holdt ved like når arbeidsgiver fortsatte å holde ham vekk fra jobben etter at han fikk autorisasjonen tilbake, sier Asthøy til Dagsavisen.

Forliket

Berntsen fortalte Klassekampen i går at han ønsket at det skulle gå litt tid fra forliket til han begynner i jobb igjen. Helsemessig har anklagene slitt på ham.

- Det føles ikke riktig å snakke om seier i en slik sak, fordi livet har vært svært vanskelig. Det er trist at det har tatt så lang tid å finne en løsning, men det viktigste er at jeg vant fram til slutt. Kommunen har de siste månedene gradvis beveget seg og endte med å godta at jeg får tilbake den samme jobben jeg måtte gå fra, sa Berntsen til Klassekampen.

- Ikke tilstrekkelig opplyst

Kommunerevisjonen i Oslo kommune konkluderte i sommer med at sykehjemmet har hatt en mangelfull håndtering av saken. I kommunerevisjonens rapport heter det:

«Varselsrutinene ble ikke i tilstrekkelig grad fulgt. Saken var ikke tilstrekkelig opplyst, og det var ikke sørget for dokumentasjon av viktige vurderinger og beslutninger. Det var blant annet mangler ved arbeidsgivers behandling av den ansatte som var mistenkt for å ha begått seksuelle overgrep.»

- Berntsen har stått i en hard kamp for å forsvare oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven. På den måten kan Lindeberg-saken også få betydning for andre tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune, sa leder i LO Oslo, Roy Pedersen, til Klassekampen i går.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Lindebergsaken

I november 2011 hevdet en pasient ved Lindeberg omsorgssenter at hun var blitt voldtatt av en mann.

Pasienten skal ikke ha blitt undersøkt eller sendt til overgrepsmottak i dagene etter.

15. november ble saken politianmeldt og kort tid etter sendt til Statens helsetilsyn.

Hjelpepleier Stig Berntsen ble suspendert fra sin stilling, og mistet autorisasjonen som hjelpepleier.

I fjor sommer ble saken henlagt av politiet, og i november i fjor fikk Berntsen tilbake sin autorisasjon.

Kilde: Kommunal rapport, Kommunerevisjonen