Nyheter

Freder Mikkelsen og helsebyråkratiet

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) benekter at Helse-Norge er i krise. Under hans ledelse sitter både foretaksmodellen og Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst trygt.

Allerede to uker inn i ny jobb murrer det rundt helseminister Jonas Gahr Støre (Ap). Helse Sør-Øst, som har ansvaret for helsa til 2,7 millioner av oss, mangler styringskontroll, ifølge en ny revisjonsrapport. Akershus universitetssykehus (Ahus) jobber med å stable seg på beina etter flere mistenkelige dødsfall og svak bemanning. Midt i dette anklages Støre for å fortelle om det som går bra i stedet for å ta fatt i det som går dårlig.

Beskytter de ansatte

- Rosemaler du Helse-Norge?

- Det har jeg lyst til å rette opp i. Rosemaling tjener ingen. Min oppgave er å ta tak i problemene, men jeg yter urettferdighet til de 100.000 som jobber i sykehussektoren om jeg nører oppunder et bilde om at alt er krise, for det er det ikke. Likevel vet jeg at det opprører mange at du risikerer å bli skadet og dø på et norsk sykehus.

- Og det har vi jo sett ved Ahus de siste årene?

- Ja. Hvert tilfelle av skade og dødsfall er ett for mye. Det hjelper ikke den som sitter der og har mistet noen, enten det er i legevaktkø eller feilbehandling, at vi er på toppen av statistikken når det gjelder pasientsikkerhet. Derfor må vi ha en brutal åpenhetskultur der vi får fram feil for å lære av dem.

Rører ikke foretaksmodellen

- Du vil anerkjenne fagpersonell og deres innsats, men det de ønsker seg av deg er en tydelig ledelse der de kan melde fra. Vår elleve år gamle foretaksmodell har skapt en lang vei opp, og det er lett å peke på hverandre, slik vi så i Ahus‘ annonsekampanje som ble stoppet. Hva vil du gjøre med foretaksmodellen?

- Modellen vi har nå er god, og jeg kommer ikke til å foreslå en annen modell. Høyre og Frp vil legge ned regionene og styre alt fra Oslo. Det advarer jeg mot. De i vest vet best om vest og vi i øst om øst.

- Skottland reinstitusjonaliserte sitt helsevesen i 2002 der de avskaffet helseforetaksmodellen og fjernet stykkprisfinansieringen. Resultatet er et budsjett uten sprekk, mindre byråkrati og få private aktører. Hva med å ta en tur dit?

- Jeg kjenner ikke Skottland-eksempelet, men det kan godt hende de har interessante erfaringer. Jeg er for å lære av andre land. Vi er ikke gift med modeller, men den vi har i dag gjør at vi behandler flere og får store løft i kampen mot alvorlige sykdommer.

... eller Bente Mikkelsen

Dagsavisen skrev i går at lederne i alle opposisjonspartier krever at Støre rydder opp i sykehusbråket. Trine Skei Grande (V) og Siv Jensen (Frp) mener Bente Mikkelsen, sjef for Helse Sør-Øst, må gå. Helseministeren vil heller la henne stå i stormen.

- Jeg er opptatt av at de som har ansvar, må ta det ansvaret og at vi unngår kulturer hvor vi peker på hverandre og fordeler skyld på den måten. Vi trenger god ledelse, og vi har en stor jobb å gjøre i sykehussektoren med å tydeliggjøre lederansvar.

- Synes du Bente Mikkelsen er en god leder?

- Jeg har ikke kommentarer til enkeltpersoner. Det er viktig at når folk er på jobben sin, så har de full tillit.

- Hun har din fulle tillit?

- Alle har min tillit inntil de ikke har min tillit. Det er ingen som har halv tillit. Og det er styrelederen som løpende har ansvar for å vurdere tillit til administrerende direktør.

- Hvis jeg forstår deg rett: Du vil ikke røre ved Mikkelsens posisjon?

- Jeg har ingen tanker om det i dag, nei.

- Er du ikke redd for å framstå utydelig overfor velgerne når du ikke tar konsekvensen av sykehusskandalene?

- Vi vil ta konsekvensene. Men det er kortsiktig å tro at svaret på ethvert problem er å bytte ut noen. Det har vært grundige debatter og høringer i dette hus om Oslo universitetssykehus, og det har vært utskiftninger i sykehusstyret. Videre må jeg ta utgangspunkt i Ahus per oktober 2012, og det får tilbakemeldinger på å være et godt sykehus.

- Jeg får tilbakemeldinger på at det fremdeles er store problemer.

- Ja, og det skal jeg også lytte til, men jeg må forholde meg til at fylkeslegen mener at de i dag er oppe på nivå. Når jeg er på sykehusbesøk, vil jeg ha møte med ledelsen, men også med tillitsvalgte. Gjerne uten ledelsen til stede hvis de ønsker det.

- Mange av dem sier de har munnkurv.

- Jeg hører også det du gjør. Det er kulturer vi må bekjempe.

Klasseskille

Flere advarer om at vi beveger oss mot et klassedelt helsevesen. Det kom nylig fram at selv helseministeren har hatt barna sine på privatklinikken Volvat. Samtidig ser vi at 300.000 nordmenn har kjøpt seg private helseforsikringer, og private firmaer lever av å ringe pasienter fram i køen.

- Er det en skummel utvikling?

- Jeg mener fortsatt at folketrygden er den beste helseforsikringen. 30.000 individuelle nordmenn har tegnet privat helseforsikring, resten er gjennom jobben. Det må ikke skape en illusjon om at hvis du tegner en helseforsikring, har du sikret deg et helt alternativt løp. Men jeg er veldig bekymret for sosiale ulikheter i helse.

Valgsak: Forebygging

Alle partier oppgir helse og forebygging som sine viktigste valgsaker. Der opposisjonen konsentrerer seg om sykehusskandalene, vil Støre først og fremst bruke tida på sykdomsforebygging.

- Folkehelse og forebygging konkurrerer ikke med sykehusene om penger, men det må konkurrere om oppmerksomhet. De aller fleste helseutfordringer begynner utenfor helsesektoren. Vi er på vei inn i en ny epidemi av kroniske sykdommer som er knyttet til ernæring, livsstil og bevegelse.

- Helseministeren er en uriaspost, og en helseminister vil aldri være fullt ut populær. Sover du godt om natta?

- Det er så intenst og så mye å gjøre at det faller lett for meg å sove om natta. Uriaspost, gjerne, men jeg kan nesten ikke tenke meg noe mer spennende enn å jobbe med helse. Det handler om mer enn sykehusene og institusjonene, det handler om en befolknings muligheter.

- Er det drømmejobben?

- Ja, dette er meningsfullt og noe jeg har stor respekt for.

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no