19-05-2018

WWF snublet i egne bein

Rettssaken mot staten og dommen den 18. mai har sin bakgrunn i misforståelser og uklarhet som miljøorganisasjonene selv har skapt.

Det henger slik sammen: 
Den 16. februar 2001 lot Regjeringsadvokaten seg bruke av byråkratene i Miljøverndepartementets naturvernavdeling til å forlede en norsk domstol til historieforfalskning med den følge at oppgjøret med den faglige katastrofedisiplin "politisk biologi" innen norsk rovviltforvaltning ble utsatt på ubestemt tid. Forfalskningen hadde sitt utgangspunkt i miljøorganisasjonenes 12 år gamle påstand om at Norge etter Bernkonvensjonen var forpliktet til å bygge opp en egen nasjonal levedyktig bestand av ulv.

Konsekvens:
Konstant unntakstilstand som følge av uklar språkbruk, uklar situasjonsforståelse, uklare målsettinger og uklar lovgivning.

Enda verre: Uhyrlige domsavgjørelser i straffesaker om ulovlig ulvejakt, "rovviltforlik" basert på bevisst skinnenighet og - slik som nå: Tøvete saksanlegg basert på egne misforståelser.
WWF har lurt seg selv. Men valsen går videre.

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!